Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

a: at. — 2 balen d 10 sh.: 2balesat 10 sh. — d pari: at par. — 6 kisten d 20 paar gordijnen: 6 cases each containing 20 pairs of curtains. — 60 d 70 balen (kisten, enz.): from 60 to 70 bales, (cases, etc). — d 4%: at 4 per Cent. — 5 d 6 weken: between 5 and 6 weeks. — over 5 d 6 weken: in 5 or 6 weeks. — d costi: in your place.

aan: papier a. riemen: paper in quires.

— a. het stuk verkoopen: to sell By the piece. — voor mij aan den Heer C.: pay Mr. C. — er is niets van a.: there is not a true word about it; there is nothing in it. — Hoe is hij a. dat geld gekomen: how did he get that money? — ik weet niet hoe ik a. mijn geld moet komen: I do not know how to get back my money; I do not know how to pay myself.

— hij is weer a.: he nas cleared (= paid off) his debt. —hij is a. bij zijn bankier: his balance is exhausted.

aanbelang: van weinig of geen a.: of

little or no importance. aanbelangen: wat mij aanbelangt: as

to me; concerning me; as far as I

am concerned. aanbesteden: to put out to contract. —

de levering a. van: to invite (= to

call for) tenders for the supply of. —

a. — gunnen: to award the contract

to.

aanbesteding: de a. zal plaats hebben op den 16e» April: tenders are invited before or on the 16th April.

— b\j a: by contract. — de a. zal bij inschrijving plaats hebben: the contract will be put up for tender.

aanbevelen: to recommend. — Wij bevelen hem ten zeerste aan: he is highly recommended by our house. — iels in iemands aandacht a.: to recommend something to a person's attention; to draw (= to direct) a person's attention to it; to solioit

attention for it. — Wij bevelen ons voor Uwe verdere orders aan: We solioit the favour of your further orders. — Hel is zeer aan te bevelen: it is highly recommendable. — zich a.: to recommend oneself.

aanbeveling: recommendation. — Hij heeft gunstige a.en: he has good references. — a.sbrief: letter of recommendation.

aanbieden: to offer ;* to tender *. — het was ons aangenaam dat ze ons de boot van 1500 ton aanboden: we were pleased that they put tbe 1500 tonner before us. ■—-Er wordt veel lading aangeboden: cargo is coming forward freely. — bij inschrijving a.: to offer by tender; to offer for sale by tender. — ter acceptatie a.: to present for acceptance. — ter betaling a.: to present for payment.

— ter teekening a.: to present for signature. — ee» accoord a.: to offer a composition. — ee» telegram (ter verzending) a.: to tender a telegram (for transmission).

aanbieder: offeror.

aanbieding: presentation *; offer, tender; proposal. — onder a van onze excuses: (while) offering our excuses.

— a.en doen: to make offers. — na eerste a.: after first tender.

aanbod: tender *; supply *; offer. —

een te groot a. van scheepsruimte: an

oversupply of tonnage, aanbreken: de lading a.: to break bulk. aanbrengen: kapitaal in de vennootschap

a.: to contribute to the partnership

capital.

aanbrengkantoor: receiving-office.

aandacht: de a. trekken: to attract attention. — iemands a. ontgaan: to escape one's notice. — iemands a. vestigen op: to call (= to draw) a person's attention to. — dea. op zich vestigen: to secure attention.

aandeel: share *. — a. in een schip:

Sluiten