Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANDEELHOUDER

— AANGRIJPEN

interest in a vessel. — a. in de zaak hebben: to have a share in the business. — een polis zonder o. in de winst: a policy without profits. — a.en in portefeuille: uncalled (= unissued = unpaid) capital; reserve shares. — a.en op naam: registered stock. — a. bewijs: share.

— a.en kapitaal: share capital; capital stock. — a.en register: transfer book; transfer register.

aandeelhouder: shareholder. — ingeschreven a.: registered shareholder.

— algemeene vergadering van <t.s: general meeting of shareholders.

aandoen: een haven a.: to call at a port; to touch at a harbour. —

[ iemand een proces a.: to bring an action against a person. — zijn firma schande a.: to disgrace (= to put disgrace upon) one's firm.

aandraaien: iemand iets a.: to pass off (= to palm off) an article on a person.

aandrang: met a. verzoeken: torequest urgently.

aandringen op betaling: to press for payment; to insist upon payment.

aanduiden: to indicate; to identify. — goederen door merken a.: to identify goods by marks.

aangaan: to concern. — wat mij aangaat: as far as I am concerned; as to me. — voor rekening van wien zulks zal blijken aan te gaan: for account of whom it may concern. — een contract a.: to enter into a contract *. — een vennootschap a.: to form a partnership. —■ een vennootschap met iemand a.: to enter into partnership with a person. — het gaat U niet aan: it is not your business; it is no business of yours.

— verbintenissen a.: to enter into agreements. — een volmaakt artikel wat het materiaal aangaat: a perfect article in material.

aangaande: re; in the matter of; concerning; respecting; with regard (= respect) to; as to.

aangeboden: te koop a. worden: to be on offer.

aangegeven waarde: declared value. aangehechte (post)zegel: affixed stamp, aangelegenheid: affair; matter. — hij behartigt de financieele aangelegen¬

heden onzer zaak: he is charged with (he looks after) the financial part (the financial interests) of our business.

aangenaam: het zou ons a. zijn, indien .....* we should be pleased if.

— Steels zijn iets a.er: Steels area little more animated. — Uw a.e letteren: your esteemed favour.

aangeschreven: goed (slecht) staana. bij: to stand in high (bed) repute with.

aangesloten: een bij de NOT a. reederij: a Steamship Company affiliated with the NOT. — a. zijn aan de telefoon: to possess a telephone.

aangeslotene (aan de telefoon): renter; subscriber.

aangeven: to declare; to make a declaration. — hebt u iets aan te geven: have you anything to declare?; Have you any declaration to make ? — goederen a.: to enter goods; to declare goods. — [To declare = to name dutiable goods as being in one's possession or ownership. — To enter «= 1) to make report of (a vessel or her cargo) at the custom-house; 2) to submit a statement of (imported goods) with the original invoices to the proper officer of the customs for estimating the duties]. — te laag a.: to enter short. — baggage a.: to register luggage. — het in onze nota aangegeven bedrag: the amount shown ïnour statement. — zooals in de marge is aangegeven: as per margin.

aangever: declarant.

aangevoerd per: ex *.

aangifte: statement *; declaration registration. (zie: aangeven). — a. tot bekoming van consent tot entrepos ee ring : entry for warehousing. — a. tot betalingspaspoort: entry for Home Use (ex ship). — a. tot lossing van goederen vrij van inkomende rechten: entry for free goods. — a. tot uitvoer van vrije goederen: specification for British and Irish goods. — a. tot verkrijging van transito paspoort: transhipment bond warrant.

— te lage a.: short entry; undervaluation. —> volledige a.: full discloaure. — a. formulier: declaration form.

aangrijpen: een gelegenheid a.: to take

Sluiten