Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHOEVE — BELASTINGZEGEL

to buy from band to mouth. — een b. doet zich gevoelen: a want makes itself feit. — er is groote b. aan steenkool: there is a big demand for coal.

— b. aan: necessity for. behoeve: ten b. van: in behalf of; for

the benefit of; for the purpose of.

— ten b. en op risico van: on account and risk of.

behooren tot: to belong to. — Het is ons onmogelijk na te gaan welke pariyen b. by' de verschillende connossementen: it is impossible for us to find out which parcels go with the various Bs/L. — dit behoort niet tot zyn bra nche: this is not in his line. — alle tot mijn vak b. de werkzaamheden: everything conne ted with my line of business.

behoorlijk: een b.e pry's: a fair price.

— b.e aflevering: due delivery. — b. gezegeld: properly stamped. — een wissel b honoreeren: to honour a B/E duly.

behouden aankomst: safe arrival.

behoudens bevestiging: subject to confirmation. — b. veilige aankomst: subject to safe arrival. — iemand voor een bedrag crediteeren b. de betaling: to credit a person for an amount under usual reserve.

behulpzaam: iemand b. zijn: to assist a person; to render a person assistance; to be of service to a person.

beijveren: zich b.: to do one's best; to exert oneself.

bekend: onze goederen zijn b. om: our goods have a reputation for. — b.e fabrikaten: leadmg makes. — Uw firma is ons slechts by' naam b.: your firm is only known to us hy name. — De b.e firma Ranslow & Co.: the well-known firm of Ranslow &Co. — Ik ben zeer goed met assurantiezaken b.: I am well up in (= thoroughly conversant with) insurance-business.

— b. making: communication; notice. beklaagde: defendant.

beklagen: zich b. over: to complain of. beklant: een goed b.e zaak: a business

with a first-rate connection (with a

large custom). bekleeden: to line *. — een betrekking b.:

to hold an office; to occupy a place, bekocht: aan iets b. zijn: to have paid

too much for a thing.

bekomen: waar zijn die artikelen te b. ? .* Where are those articles to be had? Where do they keep (= sell) those articles?

bekostigen: to pay; to defray.

bekrachtigen: een handteekening b.: to attest to a signature. — een contract b.: to ratify a contract. — bij eede b.: to affirm on oath.

bekrimpen: zich moeten b.: to have to cnrtail one's expenses; to have to cconomise.

bekrompen omstandigheden: straits. •— in b. omstandigheden: in straitenod circumstances.

beladen: to load.

belang: interest *; importance. — iemands b.en bevorderen: to promote a person's interests; to look after a person's interests. — dat is van geen b.: that is of no importance. — de omzet is van groot b. geweest: the sale has been considerable. — er werd niets van b. omgezet: the sale was quite insignifioant; there has been no sale (no business) to speak of.

belangeloos: disinterestcd(ly).

belanghebbende: the party mterested; the person concerned; the interest *.

belangrijk: important; considerable.

belangstelling: interest *.

belast: dutiable. — deze artikelen zyn zwaar b.: there is a heavy duty on these articles. —b.baar: dutiable.

belasten: iemands rekening b. met £ 5 : to debit a person's account with £ 5; to carry (= to place) a sum of £ 5 to a person's debit. — We hebben Uw rekening voor dit bedrag belast: We have passed this amount to the debit of your account; We have charged this amount to your account (= to the debit of your account). — iemand b. voor: to debit a person for; to place (= to put) a sum to a person's account. — iemand voor onkosten b.: to charge one with expenses. — zich b. met den verkoop van: to undertake the sale of. — een artikel zwaar b.: to lay (= to imprse) heavy duties on an article. — iemand met een zaak b.: to entrust a matter to a person.

belastingen: rates and taxes.

belastingzegel: revenue stamp.

Sluiten