Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETER—BEVINDING.

account. — een b. hebben: to carry a meaning.

beter: het is b. dat U ...: you had

better. betoog: disquisition. betoogen: to show; to demorstrato;

to subiuit. betrachten: zijn plicht b.: to do one's

duty.

betreffen: to concern. — wat betreft: as regards; as for; as to. — b.de: regarding; affecting; re; as to; conceraing; in reference to.

betrekkelijk: comparatively; relative-

betrekken: goederen b. van: to obtain (= to draw = to take) goods from. — zie: betrokken.

betrekking: employment *; place. — er is geen b. bij ons open: we have no vacancy; we have no opening. — met b. tot: witb reference to. — b. hebben op: to concern. — vriendschappelijke b.en onderhouden met: to entertain friendly relations with.

betreuren: to regret; to be sorry lor.

betrokken: U bent hierin slechts voor een klein bedrag b.: you are interested in it for a small amount only. — b. bij een faillissement: concerned in a bankruptcy.

betrokkene: drawee.

betrouwbaar: uit b.e bron: from a reliable source; from a safe qua ter.

betuigen: dank b.: to thank; to tender one's thanks.

betwijfelen: to doubt. — het valt te b. of: it is doubtful whether. — het valt niet te b.: there is no doubt but.

betwisten: een reclame b.: to contest

a claim. — een vordering b.: to

dispute a debt. beunhaas: pettifogger; unlicensed

broker; outside broker; curbstone

broker.

Beurs: Exchange; 'Change. — op de b. = ter Beurze: on Exchange: on 'Change. — een willige b.: a ready market. — Fondsen b.: StockExchange. — Parijsche b.: Paris Beurse. — de b. opende flauw: the Exchange opened flat. — de b. sloot vast: the Exchange closed firm. — aan de b. speculeeren: to gamblc on the Stock-Exchange. —

b. bezoek: attendance on the StockExchange. — vroeg b.: opening of the market; opening prices. — laat b : the end of the market — nab : Street dealings; the Street. — met gesloten b.: on mutual terms.

beursaffaires: exchange business; exchange operations.

beursbediende: authorised clerk.

beursbericht: market report; city article.

beursblad: Exchange Gazette.

beurscourant: Commercial Gazette.

beurslijst: stock-list.

beursmenschen: exchange operators.

beursnoteeringen: exchange prices; Stock Exchange List. — telegrafische b.: tape prices. i beursprijs: market price; Stock Exchange quotations.

beurstijd: exchange-time. — onder b.: during 'Change hours.

beursvacantie: bank-holiday.

beurswaarde: market value.

beurszaken: stock-exchange transactions. — b. d contant: transact ion s for money. — b. op levering: transactions for the account.

beurt: turn. — hij is aan de b. van aftreden: it is his turn to resign. — ieder op zijn b.: every one m his turn.

bevaarbaar: navigable. bevallen: to please; to give satisfaction; to take.

bevaren: Engélsche schepen b. alle zeeën: Enghsh ships sail every sea.

bevatten: to contain; to cover. — te weinig ruimte b.: to have too little space. — Uw schrijven b.de provisierekening: your favour coveruig commission Account.

beveiligen: to safeguard.

bevestigen: to cDnfirm; to afiirm. — Wij b. ons schrijven van den 27en dezer: we confirm our letter of the 27th instant. — een bestelling b.: to confirm en order. — de ontvangst b. van: to acknowledge receipt of.

bevestiging eener bestelling: acknowledgment of an order.

bevind: naar b. van zaken handelen: to act according to circumstanoes.

bevinden: to find. —.(on)geschiktb.: to find (un)fit.

bevinding: zijn b. mededeelen: to give

Sluiten