Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO-OPERATIE

co-operatie: co-operation.

copie: copy *. — e boek l letter book. — c. factuur: copy of invoice. — c. connossement : copy of Bill of Lading. —

copieeren: 10 copy. — een acte c.: to

engross a deed. copieer inkt: copying ink. — c. pers:

copying press. copra: coprah. — inde zon gedroogde c. :

sundried coprah. corner: corner.

eorrespondeeren: to correspond. — met iemand over iets c.: to oorrespond with a person about something. —

correspondent: correspondent; oorrespondence clerk; friend.

correspondentie : correspondenoe. — de e. met iemand afbreken: to cut off

one s correspondence with a person. — c. te richten aan den Heer C.: address Mr. C.

eeetl: a c.: of your place; at your place.

coulage: leakage; allowance for drainage.

coulant: accommodating; businesslike. coupon: coupon (van een aandeel); cutting (van een stof). — de geheele c.: the whole length. — een c. laken: a piece of cloth; a length of cloth. — e blad: coupon sheet. — c. opruiming: remnant sale. coupure: denomination. courant: merchantable; marketable; of easy sale. — c.e fondeen: current securities; marketable securities. — de goederen zyn niet e. in deze markt: the goods are not current in this market. — de tegenwaarde in Nederlandsch c.: the equivalent in Dutch our ency. courtage: brokerage. couvert: envelope; cover *. — onder afzonderlijk e: by separate post; separately. —i crediet: credit *. — c. verdienen: to deserve credit. — c. verkenen: to give

— DADELIJK

I credit ;toallowacredit.—eenc.openen bij: to open an account at (= with).

— blanco c.: open credit. — bank e. (= blanco c. in rekening courant): cash credit. — zich c. verschaf fan: to obtain credit. — de een zijn ingekrompen i credits have been restricted. — zijn c. is onverzwakt: his credit is unimpaired. — op c.koopen bij iemand: to run up an account with a person. — op iemand's c. staan; to figure to a person's credit. — c. geven: to trust.

credietbrief: letter of credit. — een c. verkenen: to grant a letter of credit.

— circulaire c.: circular letter of credit.

credietwaardig: Bolid: solvable.

crediet waardigheid: sol vability: solidity.

credit: credit. — een bedrag in het c. van iemand's rekening boeken: to pass (= to place) an amount to the credit of a person's account. —■ het in Uw c. staande bedrag: the amount standing to your credit. — in het c. van : to the credit of. — c. nota: credit note. — c. saldi: credit balances. — c.-zijde: credit-side; creditor-side.

crediteeren: een rekening e: to credit an account; to enter to the credit of an account. — wij hebben U onder bijberekening van het disconto, hiervoor gecrediteerd: it has been passed to your credit with discount. — iemand c. voor: to place to a person's credit.

crediteur: creditor * — preferente c. : preferential oreditor. — een: accfunts payable. — een Grootboek: Bought Ledger. — een rekening: creditor-account. crisis:' crisis.

cumulatief: cumulative. — c. preferent aandeel: cumulative preference share.

curateele: onder e gesteld worden: to be put in ward.

curator: Official Receiver; trustee.

daad van koophandel: buying and

selling. — daar: de tijd is d.: the time has come. — daarbeneden: prijzen van 5 sh. en d.:

prices of 5 sh. and under. —

Dl Froe, Woordenboek.

D.

daarboven: prijzen van 5 sh. en d.:

prices of 5 sh. and upwards. daarenboven: besides; moreover. daarentegen: on the other hand. dadelijk: immediate(ly); at once; forth-

Sluiten