Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISTRICT — DOORSNEE

district: district, ditmaal: this time. dito: ditto.

diverse goederen: sundries. — d.n: sundries. — d. kosten (= d. uitgaven) sundry expenses.

dividend: dividend *. — extra d.: extra dividend; bonus. — preferent d.: preferential dividend. — voorloopig d.: interim dividend. — een d. goedkeuren: to pass a dividend. — voor d. in aanmerking komen: to rank for dividend. — slechts matige d.en uitkeeren: to pay only moderute dividends. — d. inbegrepen: cum dividend. — d. bewijs: dividend warrant; coupon. — d. mandaat: dividend warrant. — d. uitkeering: dividend payment; bonifieation.

dobbelpolis: wager policy.

dobberen: de prijzen d.: prices are fluctuating.

dobbering: fluctuation.

document: document *; instrument*.

— op conditie van d.en tegen accept: D/A terms. — d.swissel: documentary draft. —

doel: purpose. — het d. van deze voorstellen is ... : the object of these proposals is ... — het d. van dit schrijven is ... : the object of the present (letter) is ... — zijn d. bereiken : to accomplish one' s purpose. —

doeleinde: purpose; object.

doelloos: useless. — tamelijk d.: to ' little purpose. —d.heid: uselessness.

doelmatig = doeltreffend: suitable: fit for the purpose; efficiënt; appropriate. — d. achten: to deern expediënt; adequate — d. aanwenden: to turn to good account. — d. heid: suitability; fitness, efficiency; appropriateness; propriety; expediency.

doen: een bestelling d. bij: to pass (=to give) an order to; to place an order with. — bij het d. eener bestelling: when handing in an order.

— een hooge huur d.: to command a high rent. — wat d. deze artikelen: What is the price of these articles ?

— zaken d. met: to do (= to transact) business with. —groote zaken d. met: to have large dealings with. — rente d.: to carry interest*.

— op een bank d.: to pay in to a

bank. — in een artikel d.: to deal

in (= to handle = to trade in = to do in) an article; to be in a line. — in olie d.: to be in the oil way. — d. (= verpakken) in: to putupin.— een offerte d.: to make an offer. — daar was het me juist om te doen: that is just what I wanted; what I was aiming at. —te d. hebben met: to be dealing with; to have dealings with. — iemand veel te d. geven: to cause a person much trouble. — hij wist niet wat te d.: he did not know what to do; he was at his wit's end. — zijn best d.: to do one's best (= one's utmost). — in goeden d. zijn: to be beforehand with the world. — in slechten d. zijn: to be behindhand in the world.

dok: doek*. — d. gelden: dook dues; dockage.

dokken: een schip d.: to doek a ship.

dok-maatschappij: dock-company.

domicilie: domicile; domiciled draft.— d. (= zetel der Maatschappij): registered office.

domicilieeren bij: to domicile with.

domicilium wissel: domicile; domiciled draft.

dood kapitaal: dead capital; dormant money.

door: het geheele jaar d.: throughout the year.

dooreonnossement: through Bill of

Lading; transit Bill of Lading, dooreen leverbaar zijn (met): to rank

pari passu with. doorgaan: de verkooping van het huis

gaat niet door: the house has been

withdrawn. doorhaling: erasure. doorkneed in: to be proficient

(= versed = experienced = expert)

in; to be a complete master of. doorlaten: goederen d.: to let goods pass. doorloopen: de rekeningen met iemand

d.: to go through the accounts with

a person.

doorloopende polis: open (= floating

= contract) policy; floater. doorslag: carbon copy. — d. bij 't

wegen: make weight. — den d. geven :

to settle the matter, doorsnee: in d.: on an average. — d.

monster: bulk sample. — d. prijs:

average price.

Sluiten