Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOORSTAAN

doorstaan: de vergelijking kunnen d.

met: to stand comparison with; to

compare favourably with. doortastend koopman: pushful

(= pushing) merchant. doorvoer: transit. — d. handel: transit

trade. — d. rechten: transit duties. doorvracht: through*-f reight; through -

rate. — goederen in d.: through

goods. — ind. verzenden: to forward

ui through freight. doorzenden: to send on; to forward

on. — een brief d.: to pass on a letter, doorzending: further despatch; re-

forwarding. doorzetten: to push. doorzicht: insight; discretion; acute-

ness.

doorzien: to go * through. —• bij het d. onzer boeken: on examining our books; on looking through (= over) our books.

dotatie: donation.

douane: Custom House Officer; Customs Offioer; revenue officer. — d. autoriteiten: customs authorities; fiscal authorities. — d. boot: excisesteamer. — d. formaliteiten: rustoms formalities. — d. kantoor: Custom House; Custom House Office. — d. kotter: revenue-cutter. — d. rechten: Custom duties; customs duties; customs; duty. — d. sluiting: customs seal. — d. verklaring: Customs Declaration. — d. voorschriften: Customs regulations; customs formalities. — d. zegel: customs seal.

dozijn: dozen. — bij het d.: by the dozen. — per d.: per dozen.

draad: wire. — d. antwoord: reply by wire; telegraphic reply. — tegen d. antwoord: on reply by wire. — d.loos telegram: wireless telegram; radiotelegram. — d. wissel: telegraphic transfer.

draagloon: porterage.

draagvermogen: carrying capacity; (van schepen): burden.

dragen: kosten d.: to bear charges. — rente d.: to carry interest *. — zorg d.: to take care. — deze boot draagt een last van 600 ton: this steamer carries a burden of 600 tons. — d.de waarde: contributory value.

dreigbrief: threatening (= comminatory = intimidatory) letter. — af-

— DUBBEL

ersing aoor miaaei van een u.: lackmail.

dreigen: to threaten.

driemaandelijksche rekeningen: quarterly accounts.

drijfkracht: motive power.

drijven: to float. — een zaak d.: to conduct (= to carry on = to manage = to run = to work) a business. — handel d. op: to trade with. — handel d. met eigen kapitaal: to trade on one's own capital. — de prijzen opd.: to force up (= to screw up) the prices. — d.d (droog)dok: floating (dry)dock. — d.d maken: to float.

dringend: pressing; urgent. — d. telegram: urgent telegram. — d.e behoefte: pressing need. — d. verzoek: earnest entreaty. — d. verzoeken: to request earnestly (= urgently).

— iets d. noodig hebben = to need something badly (= urgently); to be in urgent need of something.

droog: dry. — een droge wissel: a house bill; a bill drawn on oneself. — d.dok : graving doek; dry doek. — drijvend d.dok: floating dry doek. — d. houden: to keep dry.

druk: het d. hebben: to be busy; to have much work on hand. — het veel te d. hebben: to be overburdened; to be overtasked. — op d.ken stand gelegen: situated in a busy centre; well-situated. — d.ke handel: brisk (= active) trade. — d. verkeer: brisk intercourse; animated traffic. — d. verkocht worden: to have a quick (= large) sale; to sell quickly. — d. gevraagd worden: to be much in demand; to be in great demand.

drukken: to depress. — een prijs d.: to force down (= to pull down) a price. — de prijzen van effecten d. : to knock down the prices of stocks.

— den koers d.: to bear down the price.

drukpapier: printing-paper, drukte in zaken: rush (= press = pressure) of business; pressure of orders.

— tijden van buitengewone d.: times of excessive pressure.

drukwerk: printed matter. — (als) d. :

(by) bookpost. drukzegel: impressed stamp, dubbel boekhouden: (book-keeping by)

doublé entry. — d. spoor: doublé

Sluiten