Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUBIEUZE

track. — d. schroefstoomboot: twin screw steamer. — d.e premie: put and call option. — d.e schroef: twin screw. — d.e standaard: doublé Standard.

dubieuze vorderingen (= posten): doubtful debts. — d. schuldenaar: doubtful debtor.

duidelijk schrijven: to write legibly. — Uw bedoeling is mij niet geheel d.: your meaning is not quite clear to me.

duf: musty.

duiden: iemand iets ten kwade d.: to

take somebody something amiss. duigen van een vat: staves of a cask. —

in d. vallen: to fail through; to fail

to the ground; to come to nothing;

to come to naught; to break down. duikboot: submarine, duister: omtrent iemand's plannen in

het d. verkeeren: to be in the dark

about a person's plans, dukdalf: mooring post; bollard. dupe: de d. worden van: to become the

dupe of. dupeeren: to dupe.

— EERSTE

duplo : een d.: a duplicate. — in d.: m duplicate. — het d.: the counterpart. — in d. opmaken: to draw up in duplicate.

duren: to last. — het duurde niet lang of...: it was not long before. — hoe lang moet het nog d. voor U klaar bent?: how long will it take you before you are ready?

duur van een contract: currency of a contract.

duurte: expensivenes; dearness; high (= excessive = exorbitant) price.

duurzaam: een d. artikel: a durable article. — d.e connecties: lasting connections. — U zult bevinden dat deze stof zeer d. is: you will find that this article wears well.

duurzaamheid: durability; strength; wear.

dwaling: mistake; error. dwarsboomen: iemand in zyn plannen

d.: to thwart a person in his plans, dwangbevel: writ. — beteekening van

een d.: service of a writ. d. w. z.: i. e.; that is to say.

E.

Eb: ebb; falling tide.

echt: genuine; bona fide. — e.e kleur: fast (= lasting) colour.

eehtheid: genuinencss; fastness.

economie: economy.

economisch: economic(al).

edele metalen: precious metais. — edelsteen: precious stone.

eed: oath. — den e. afleggen: to take an oath. — onder e.e bevestigen: to confirm upon oath. — een e. opleggen: to administer an oath. — een e. afnemen: to swear a person. — csformule: form of oath. —- e.soplegging: administration of an oath.

een: contractant te e.er zijde: party of the first part.

eendaags geld: day-to-day money.

eenheidsprijs: unit prioe.

eenigszins: somewhat.

eenparig: unanimous(ly); nem * con.

eens: het e. zyn met iemand: to agree with a person. — het e. worden met

iemand: to come to terms with a person; to agree with a person on (= about). — in e. af: in full.

eensluidend: all of this tenor (and date); of same tenor. — e. afschrift: true copy. — voor e. afschrift: for copy conform. — e. boeken: to enter (= to pass) in conformity.

eer: ik heb de e. U mede te deelen: I beg to inform you. — voor de e. van iemand's handteekening opkomen: to protect a person's signature. — ik heb de e. te zijn Uw dw. dr.: I remain yours truly. — een e. stellen in: to pride oneself on. — acceptatie ter e.e: acceptance for honour; acceptance supra protest.

eerder: reeds e.: before.

eerlijk: honest; fair. — e.e transactie: square transaction.

eerste soort: first quality; best quality; high grade; firsts. —e. klas passagier: cabin passenger. — de e. maanden:

Sluiten