Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENDOSSEERING — EXPERTISE

endosseering = endossement.

endossement: endorsement *. — blanco e.: blank endorsement. — e. aan order: spécial endorsement. — koers volgens e.: exchange as per endorsement.

energie betoonen: to show energy.

energiek: energetic. — een e. koopman : a pushful (= pushing) merchant.

en grot: wholesale. —e. prijs: wholesale price; trade price. — e. verkoopen: to sell wholesale.

enkel: single. — e. boekhouden: single entry ; book-keeping by single entry; the single entry system. — e.e standaard: single Standard. — ik ha het gedaan e. om U te helpen: I have done it only to assist you.

enkelvoudige rente (= in rest): simple interest.

enorm: enorm ons.

entreposeering: warehousing.

entrepot: bonded warehouse. — particulier e.: private bonded warehouse. — goederen in e.: bonded goods. —

in e. verkoopen: to sell in bond.

in e. i duty off. — £ 5 in e.: £ 5 bonded terms. — e-stelsel: warehouse system.

enveloppe: envelope. — e. voor aan- \ geteekende brieven: registered enve- I lope.

enz.: etc. (= etcetera); and so on. | ergste: het e. is voorbij: the worst is past. — op het e. voorbereiden: to prepare for the worst.

erkennen: to admit; to concede.

een bestelling e.: to acknowledge an order.— weigeren een contract te e.: to repudiate a contract. — de ontvangst e. van: to acknowledge receipt of.

— een reclame e.: to admit a claim. — iemand voor een bedrag e.: to credit a person('s account) for an amount.

— e. dat men zich vergist heeft: to admit (= to confess) that one has made a mistake. — deze operaties worden door het Beursbestuur erkend: these operations are recognised by the Committee of the Stock Exchange.

erkentelijk: grateful; thankful. erlangen: betaling e.: to obtain payment.

ervaren koopman: experienced business-man.

ervarenheid = ervaring.

ervaring: experience.

Erven: de E. Brown: Brown Heirs.

essaai-gewicht: assay-weight.

essayeur: assay-master; assayer.

étalage: show; window-show; windowdressing; display. — e.-artikel: exhibit. —' e.kist: dummy. — e. wedstrijd: window-dressing competition.

étaleeren: to dress the window.

étaleur: window-dresser; shopfront builder.

etiket: label; ticket. — van eei e. voorzien: to label.

evenredig: proportionate. — e. met: in proportion to.

eventueel: eventual. — e.e schade: possible damage; damage, if any.

evenwicht: het e. der markt is nog niet geheel hersteld: the market has not as yet found back its equilibrium. — onderzoeken of ere. is: to balance a ledger.

ex: ex. — e. dividend: ex dividend. — e. stoomboot: ex steamer.

exclusief emballage: packing extra. — exclusieve baal: exclusive bags.

executeeren: een hypotheek e.: to foreclose a mortgage.

executeur: executor.

executie: execution.

executoriaal beslag leggen op iemand's bezittingen wegens schuld: to levy execution against a person for debt.

exemplaar: (van een connossement, wissel, enz.): copy (of a B/L, B/E, eto.).

expedieeren: goederen e.: to forward (= to ship) goods.

expediteur: forwarding-agent; f orwarding-merchant; shipping-agent.

expeditie: forwarding; shipping *. — de e. van iets bezorgen: to forward something. — e. boek: forwardingbook; goods delivery book. — e. kantoor: shipping office. — e. klerk: shipping clerk. — e. kosten: forwardmg-charges. — e. opgaaf: shipping mstructions. — e. onderneming: parcels delivery Company. — e. zaak: shipping office; forwarding agency. — e. zaken: carrying traffic. expert: expert; surveyor. expertise: survey; Surveyor's Certificate. — e.-rapport: Surveyor's Certificate; average certificate. — e. kosten: survey expenses.

Sluiten