Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOURNEEREN — GEANIMEERD

well-to-do. — f. zoeker: fortunehunter.

fourneeren: fonds f.: to send cover; to pro vide (= to find) funds. — volgefourneerde aandeelen: (fully) paid-up shares.

fournissement: call.

fournituren: haberdashery.

fout: mistake; error. — een f. herstellen : to correct a mistake. — /. vracht: dead freight.

fractie: fraction.

fractioneel: fractional.

franchise: franchise.

franco: franco; franco domicile; carriage-free; carriage-paid; — levering f. bestemming (=huis): delivery free* domicile. — /. emballage: packing

free. — f. station: at station. — ƒ.

vracht en rechten A msterdam: freight*

and duty paid Amsterdam. — /.

waggon: on rail. frankeeren: to prepay. — eere brief f.:

to stamp a letter. — gefrankeerd:

prepaid; postage paid. frankeering: prepayment. — verplichte

f.: compulsory prepayment. fraude: fraud.

frauduleuze bevoorrechting: fraudulent

preference. functie: function. — in f. zijn: to hold

office. — in f. treden: to enter upon

one's duties. fusie (van zaken): amalgamation. fust: cask. — op f.; in the cask. fustage: packing.

G.

gaan: de artikelen g. er goed in: the articles catch on well (= meet with a ready sale). — deze artikelen g. slecht: these articles sell badly (= heavily). — deze artikelen g. niet beneden de £ 3; these articles will not go under £ 3. — goed van de hand g.: to sell well. — Jute ging langzaam van de hand: jute moved off slowly. omhoog g.: to look up. >— op en neer g.: to fluctuate. — voorzichtig te werk g.: to operate cautiously. — achteruit g.: to decline. — naar beneden (= omlaag) g.: to decline; to fail. — de politieke beweging die thans g.de is: the political movement in progress. — iets g. de houden: to keep something going.

gaandeweg: gradually.

gading: iets van Uw g.: something to suit you (= to suit your requirements).

gage: wages.

galanterieën: fancy goods,fancy articles.

gang: de onderhandelingen zijn in vollen g.: negotiations are on loot. — de fabriek is in vollen gang: the works are in full activity (= swing); the factory is working full speed. — de gewone g. van zaken: the ordinary course (= routine) of business.

gangbaar: current; marketable; saleable. — gangbare munt: current coin. — g. artikel: current (= saleable) article.

garage: garage.

garandeeren: to guarantee; to warrant *. — de zuiverheid g. van: to guarantee (= to vouch for = to answer for) the purity of.

garantie: guarantee; guaranty; security. — g.stellen: to give a guarantee. g. opheffen: to revoke a guaranty. — opheffing der g. kan niet plaats hebben: the guaranty cannot be revoked. — g.bewijs: warranty; guarantee. — g. fonds: guarantee fund. — lid van het g. syndicaat: underwriter.

garen: yarn. — g. en band: haberdashery.

garneersel: stuffing.

garnituren: in g. van 6 stuks verkoopen: to sell in sets of six.

geabonneerde: subscriber.

geaccepteerde: de g. prima ligt ter dispositie van de secunda bij de Heeren A & Co.: first for acceptance with Messrs. A 6 Co.

geaccrediteerde: beneficiary.

geacht: respectable; respected.

geadresseerde: addressee; consignee.

geanimeerd: lively; active.

Sluiten