Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELEVERDE — GEREED

geleverde: het g.: the goods supplied.

gelieve ons te laten weten: please to inform us.

gelijk: er zyn geen twee g.: there are not two alike. — U hebt g. met te zeggen: you are correct (= right) in stating. — een g. bedrag: an equal amount.

gelijkluidend: of same tenor. — g.

boeken: to book in conformity. —

voor g. afschrift: for copy conform.

— g. afschrift: true copy. gelijkmatig: equal; proportionate. gelijknamig: of the same name. — g.-

heid: indentity of names. gelijksoortige merken: similar brands. gelimiteerde opdracht: limited order, geliniëerd: ruled.

geloof slaan aan: to believe; to give

credit to; to credit, geloofwaardig: trustworthy. — uit

g.e bron :on good authority. —g.heid:

trustworthiness. gelooven: to believe; to think. geloste condities: landed terms. — g.

condities Huil: landed terms Huil. geluk: van g. spreken: to congratulate

oneself.

gelukken: het zal U niet g. om....

you will not succeed in ... . gelukwenschen: iemand g. met: to

congratulate a person on. — zyn g.

zenden: to sendone'scongratulations. gemachtigd: authorised. — g.e: proxy;

attorney. gemakken: facilities. gemeenschap van goederen: community

of goods; joint property. gemeenschappelijk kapitaal: joint

stock. — voor g.e rekening: on joint

account.

gemeentelijke leening: municipal loan.

gemiddeld: on an average; medium. — g.e clausule: average clause. —g.e prijs: average price. — g.e tarra: average tare. — g.e vervaldag: average date.

gemunt geld: specie; metallic currenoy. genegen zijn: to be willing; to be inclined.

generale verklaring: ship's report. — g. verklaring indienen: to report at the Custom House.

genieten: een goede reputatie g.: to have (= to enjoy) an excellent reputation. — iemands vertrouwen g.:

to enjoy a person's confidence. — een salaris genieten: to earn a salary; to be paid a salary.

genoeg: enough; sufficiënt. — er bleek niet g. te zyn: the contents proved short. — Wij heben er nog g. van in voorraad: we have a sufficiënt stock of it on hand.

genoegen: het zal ons g. doen om...: We shall be pleased to ... — We hopen dat de party naar g. zal zyn: We hope the parcel will give satisfaction; we hope that you will be pleased with the parcel. — ik heb het g. om...: I have the pleasure to

genoemde firma: the firmedmentioned; the said firm.

genootschap: association.

genot: tegen g. van: for and in consideration of the sum of.— g.middel: table luxury.

genoteerde prijzen: prices quoted.

genoten waarde: value received.

genre: style *.

geoefend personeel: a well-trained staff. gepast geld s. v. p.\: no change given!

— een g.e houding: a correct attitude.

— een g. gebruik maken van: to make a discreet use of.

gepatenteerd: patent(ed). —

geplaatst kapitaal: subscribed capital.

gepremieerd: bounty-fed.

geprijsde artikelen: priced articles.

geprolongeerde wissel: renewed bill.

geprotesteerde wissel: protested bill.

geraden: iets g. achten: to deem something advisable.

geraffineerde suiker: refined sugar. — g. oplichter: cunning (= arrant) swindler.

geraken: de brief is zoek geraakt: the

letter has got lost. gerant: manager.

gerecht: Court of Justice. — iemand voor het g. brengen: to bring a person into Court.

gerechtelijk: iemand g. vervolgen: to bring an action against a person. — een som in g.e bewaring stellen: to pay a sum into Court. — g.e verkoop: judicial sale. —

gerechtigd zijn: to be entitled; to have the right.

gerechtskosten: costs.

gereed: ready. — g.en aftrek vinden:

Sluiten