Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAAR KLOOVERLJ — HANDEL

H.

Haarklooverij: chicane, baast maken met de uitvoering: to hurry up the execution. — ft. maken met een bestelling: to press on with an order. — h. maken met de aflevering: to expedite delivery. — ft. niet (= bijna niet): scarcely. — h. onmogelijk: ahnost impossible. haasten: zich h.: to hasten. haastig: hurried(ly). hachelijk: precarious; oritical. hagel: hail. — h.schade: damage done by hail. ■— Verzekering tegen h.schade: hail-insurance. halen: een prijs h.: to fetoh a price. — geld van de bank h.: to take up money | at the bank; to draw in money from j. the bank. half: half. — ongeveer h. December: about the middle of December. — ft. fabrikaat: semi-manufactured article. — h. faarlijksch: half-yearly; semi-annual. — h. maandelijksch: semi-monthly; fortnightly. halm: stalk. — den oogst op den h. verkoopen: to sell the erop standing; to sell the growing erop. — graan op den h.: standing grain. halverwege: iemand h. tegemoet komen :

to m et one halfway. hamer: onder den ft. brengen: to bring to (= under) the hammer; to offer bv auction. — onder den h. komen: to come to (= to go under) the hammer.

hand: hand *. — fty lieeft ons eenige adressen aan de h. gedaan: be has helped us to (= has given us) some addresses. — wij hebben Uw credit nota niet Wi de ft.: we have your credit-note not at (= to) hand. — iemands naam bij de h. houden ter referentie: to keep a pérson's name on file. — in de ft. werken: to foster; to promote. — Wij hebben het in de h. deze belangrijke klanten te behouden: it rests with us to keep these important customers. — een bewijs van ontvangst in h.en hebben: to hold a receipt. — een bestelling in h.en krijgen: to secure an order. — Uw schrijven is mij in h.en gekomen: \

your favour has reached me. —■ wij vertrouwen dat onze belangen bij Ü in goede h.en zy»:we trust that our interests are safe with you. — de fabrikage van deze goederen was tevoren uitsluitend in h.en van Europeesche naties geweest: the manufacture of these goods had previously been confined to European nations. — de leiding der zaak in h.en hebben : to have charge of the business. — wij hebben de partij in h.en tot den 15e» dezer: we have the refusal of this parcel till the 15th inst. — in h.en krijgen: to gain (= to obtain) control of. — eere markt in h.en hebben: to control a market. — ee» markt in h.en krijgen: to gain control of a market. — in h.en (op een brief): by hand. — in de eerste ft.; in de tweede ft.: in first hand; in second hand. — eere bestelling ter h. nemen : to attend to an order. — Wij hebben den geassureerde een voorloopige polis ter ft. gesteld: We have handed the insured a covering-note. — iets onder ft.e» hebben: to be engaged upon something. — op h.en zijnde leening: fortbcoming loan. — uit de h. verkoopen: to sell privately; to sell by hand (= by private contract = by private treaty).. — gy moogt het connossement niet uit h.en geven: you must not part with the Bill of Lading. — van de ft. doen: tó dispose of; to sell; to clear; to olear off; to clear out. — het artikel gaat vlug van de h.: the article sells well (= runs off easily = has a quick draught = is quick of sale = meets with a ready sale). — het gaat vrij goed van de ft.: it meets with a fair sale. — van ft. tot ft. gaan: to pass (= to circulate) from hand to hand. — veor de hand komen (bij de lossing): to come to hand (when discharging). — fter: ligt voor de h.: it is a matter of course; it goes without saying. — iemand de vrije h. laten: to give a person a free hand. handel: trade *; trading *; business *; commercial intercourse; traffie. —

Sluiten