Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELAAR — HANDGELD

de h. (= de handelswereld): the trade. I

— in den gekeelen ft..- throughout the trade. — in den h. zyn: to be in business. — in den ft. gaan: to engage in business. — in den ft. brengen: to place (= to put) on the

. market. — er gaat weinig in den h.

om: there is little business doing. handelaar: trader; dealer; merchant.

— ft. in edele metalen: bullion dealer.

— de h.s: the trade.

handeldrij vende natie: mercantile nation.

handelen in: to deal in; to trade in; to do in; to handle. — h. met geleend kapitaal: to trade on borrowed capital. — voor eigen rekening ft..to trade on one's own account. — naar eigen goedvinden h.: to use one's own discretion.

handelmaatschappij: Trading Company.

— Nederlandsche H.: Netherlands Trading Society.

handels-: mercantile * — h.-aange-

tegewteuere: commercial matters. — h.-aardrijkskunde: ccfmmercial geography. — h.-adresboek: commer-

chu aireciory. — n.-agent: commercial agent. — h.-artikel: commodity.

— h.-balans: balance of trade. — h. bediende: merchant's clerk. — h.bedrijf: mercantile pursuits; business.— h.belang: busmess interest; trading interest. — h.bericht: commercial advice (= report); city article; mercantile advice (=report); market-report. — h.betrekking: commeroial relation; mercantile connection. — h. betrekkingen aanknoopen met: to enter into business relations with. — h.beurs: commercial Exchange. — h.blad: trade paper; commercial gazette. — h.brief: commercial letter; business letter.

— h.-correspondentie: commercial correspondence. —h.crisis: commercial crisis.— h.gebr uik .-(commercial) usage; rule; practice of merchants; custom in trade. — h.geest: commercialism. — h.haven: commercial (= mercantile) harbour; trading port; shippiDg-port. — h.huis: house; business house; concern; commercial business; establishment. — h.kantoor: business office; merchant's office. — h.kennis: commercial knowledge. — h.kringen: commer¬

cial circles; trade circles. — kwestie: commercial af fair. — h.magnaat: city merchant; merchantprince. — h.man: business-man; city man. — h.merk: trade mark. — gedeponeerd h.merk: registered trade mark. — een h.merk nabootsen: to imitate (= to infringe = to pirate) a trademark. — h. onderneming: commercial enterprise. — h. overeenkomst: transaction *; commercial treaty. — h.papier: commercial paper. — h.plaats: commeroial town. — h.recht: commercial law; Law Merchant; mercantile law. — ft. rechtbank: Merchant's Court. ■— h. referentie: trade reference. — h. reiziger: commercial travelier. — h. rekenen: commercial arithmetic. — h. relaties: commercial relations*; business relations; mercantile oonneotions. — h.school: Commercial school. — h.schuld: trade debt. — h.stand: the trade; the trading interest; the business (= commercial) world. — h.stad: commercial town; mercantile town. — h. statistiek: trade return. — h.term: commereia I

term.—h.tractaat: commercial treatv

(= alhance). — h. uitdrukking: mercantile term; commercialism. — ft. usance: mercantile usage. — h. vak: mercantile pursuits. — ft. vennootschap: commercial association. — h.verdrag: commercial treaty (= alliance). — h.verkeer: commercial intercourse; traffic. — uit het h.verkeer bannen: to banish from commercial transactions. — ft. vloot : mercantile marine; commercial navy. — h.volk: mercantile nation. — h. vooruitzichten: commercial prospects. — ft. vriend: business friend; friend. — ft. vrijheid: liberty (= freedom) of trade. — ft. wereld: business (= commercial)community; the trade; the trading interest. — ft. wissel: trade bill. — ft. zaak: commercial business (= establishment); commercial af fair.

handelwijze: proceeding; behavioürprocedure; policy. — Wij keuren deze h. niet goed: we do not approve of this way of proceeding.

handgeld: earnest (money); bargain money.

Sluiten