Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDLIJN

hoofdlijn: trunk line. hoofdmerk: head mark. hoofdsom: capital.

hoofdvoorwaarde: chief (= principal) condition.

hoofdzaak: principal thing (= affair = matter); essential point; primary object. — Geld is by' hem de ft.: money is the first consideration with him.

— in ft.: in the main j on the whole; substantially; essentially.

hoofdzakelijk: principally; chiefly; substantially; essentially; especially.

hoog: ft.e prijs: high (= long = stiff) price. — de gerst staat ft..* barley stands high; barley is up. — te ft. verzekerd: over-insured. —• omh. gaan: to advance. — h.er worden: to look up. — de prijzen staan h.er: prices rule higher. — tarwe staat h.er: wheat quotes higher. — de h.ste prijs: the top price; the highest (= the utmost) price. — We hebben deze artikelen m prijzen van 5 sh. en hooger: we have these articles in prices from 5 sh. upwards.

hoogachtend: respectfully; faithfully.

hoogstens: at most; at best; at the outside.

hoogte: de prijzen zijn in de h. gegaan: prices have advanced. — de papieren zijn in de h. gegaan: the funds are up. — goederen in de ft. steken: to puff goods. — de prijzen blijven op dezelfde h.: prices remain stationary.

— zij zijn volkomen op de ft. van hun vak: they are well up in their line of business. — op de ft. van den toestand zijn: to be acquainted with (= to be conversant with) the state of affairs. — opdeh. van iets trachten te komen: to try and find out something; to try and get an idea of something. — iemand op de ft. brengen omtrent: to put a person au courant with; to post a person up about; to acquaint with. — iemand op de ft. houden van: to keep a person advised (= posted up) about. — iemand goed op de h. houden: to keep a person well-informed. — zich op de h. houden van de markt: to keep in touch with the market. — op de ft. van Kaap Vincent: off Cape Vincent. — tot op zekere h.: to a certain extent.

— HUREN

hoop: hope. — indeh. dat...: hoping that. —■ Wij vleien ons met de h. (= wij koesteren de ft.): we hope.

hopen: to hope.

hooren: wij hebben gehoord dat...;

we have been informed that... hotel voor handelsreizigers: Commercial

hotel.

houden: deze kwaliteiten h. zich beter: these qualities keep better. — de rekening wordt in francs geh.: accounts are kept in francs. — koopers h. zich op een afstand (= koopers ft. zich gereserveerd): buyers are holding off (= are reserved). — zich h. aan wat men gezegd heeft: to abide by what one has said. — zich h. aan de limiet: to stick to the price fixed. — goederen (= een prijs) h. op: to maintain goods (= a price) at. — het er voor h.: to consider. — wy' h. het voor onmogelijk: we take it to be impossible. — de prijzen h. zich op dezelfde hoogte: prices remain stationary. — ter beschikking h. van: to hold at the disposal of. —

houder: holder; bearer.

houding: een afwachtende h. aannemen: to abide the issue; to be on the fence; to be reserved.

hout: wood; timber. — (timber = wood suitable for use in buildings, carpentry, etc). — h.handel: timber trade. — h.kruüen: wood shavings.

— h.-maat: Standard. — op zyn eigen h.tfe: on one's own account.

huid: hide; skin. — ruwe ft.: rough hide. — gezouten ft.: salted hide. — gelooide ft.: tanned hide.

huis: house; firm; concern; establishment. — een der mees' geziene huizen van Parijs: one of the best houses of Paris. — zicft met een h. associeeren: to connect oneself as a partner with a house; to become a partner in business.

hulk: hulk.

hulp: help. — tijdelijke ft.: accommodation. — ft. bank: branch of a bank.

— h.boek: subsidiary book.— ft.bron: resource. — h.kantoor: suboffice. — ft. rekening: suspense account.

huren: een pakhuis ft.: to rent (= to hire) a warehouse. — land ft.: to lease land. — scheepsruimte ft.: to

Sluiten