Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUUR — INCASSEERING

charter tonnage. — een schip h.: to I charter a vessel.

huur: te h.: to let. — een hooge h. doen: to command a high rent. — h. (= stukken h. = h. van effecten): backwardation. — h.som: rental. — de h. (= de htijd) is om den 15c» dezer: the lease expires on the 15th inst. — h. voorwaarden: terms of | tenancy. — h.waarde: rental.

hypotheeair: h.e schuldeischer: mortgagee. — h.e schuldenaar: mort-

gagor. — h.e leening: mortgage loan. — h.e obligatie: mortgage bond; mortgage debenture. hphotheek: mortgage *. — h. aflossen:

w reaeem a mortgage. — een h. nemen op: to raise a mortgage on. — h.bank: mortgage company. — 4% h. banknoten: 4 per Cent lottcry bonds of the mortgage company. — h.gever: mortgagor. — h. houdende crediteuren: secured creditors. — h. nemer: mortgagee.

idem: ditto; do. identiek: identical. identiciteit: identity. iets: a shade *.

ijken; to gauge; to stamp. — geijkte

gewichten: stamped weights. ijlgoed: als i. zenden: to send by fast goods train. — Leren: despatch goods. — i.vracht: time-freight.

ijs: ice. — drijf i.: drift ice.

ijverige pogingen: energetic (= strenuous) endeavours.

ijzer: iron. — band L: hoop-iron. — gesmeed i.: wrought iron. — ruw i. : pig iron. — staaf i.: bar iron. — i. op eed: warrant iron. — i. fabriek: iron workJ. — i.fabrikant: iron master; master. — i.gieterij: iron foundry. — i.pletterij: rolling mill. — i. waren: hardware.

imaginaire winst: imaginary profit.

imitatie: imitation. — ee» i'. bestrijden : to fight an imitation.

import: import; importation.

importeeren: to import.

Importeur: importer.

impost: duty; excise.

in: het artikel ging er L: the article took. — het artikel ging er niet i. : the article feil flat. — i. den wind gaan (= i. blanco verkoopen): to sell short; to bear; to speculato for a fail. — {. waarde achteruitgaan: to go back in value; to deteriorate. — werken om goederen er i. te krijgen: to push goods. — i. de vergadering: at the meeting. — t'. Uw voordeel:

I.

to your advantage. — i. blanco: in blank.

Inachtneming: md i. van: in consideration of.

inbegrepen: inclusive of. — niet i.: ex *. — emballage niet i.: packing not included. — dividend i.: cum dividend. — invoerrechten i.: custom free; in consumption; duty paid. — invoerrechten niet i.: in bond; duty off. — kist i.: free case. — onkosten i.: charges included. — vracht i.: cost and freight. inbegrip: met i. van alle kosten: including (= inclusive of) all charges; all charges included. — al onze prijzen zijn md i. van levering fob New York: all our prices are understood for delivery fob. New York. inbeslagneming: sequestration. inboedel: inventory; movables; goods

and chattels. inboeken: posten i.: to book items, inboezemen: vertrouwen i.: to inspire

confidence. inbraak-verzekering: burglary insurance. — i.-vrij: burglar proof. inbreng: goodwi]; purchase consideration; property sold by the vendor. — t. aandeelen: vendor's shares. inbrenger: vendor. *— incasseeren: to collect. — het i.: the

collection. incasseering: collection. — zich belasten md de i. van: to undertake the collection of. — ter i. van het verzekerd bedrag: for the collection (= encash-

Sluiten