Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIST —

kist: box (of cigars, dates, etc); case (of soft goods, cutlery, etc); chest (of indigo, tea, etc). — in k.en verpakken: to case. — goederen in k.en: cased goods. — k. extra: case extra. — k. inbegrepen: free case. — k.je: box. — boter in k.jes: box packed butter.

klaar krijgen (= maken): to get ready.

— k. om te worden ingescheept: ready for shipment.

klaarblijkelijk: obvious(ly); evident (ly).

klacht over: complaint about. — tallooze k.en: unending complaints. — ongegronde k.: unfonnded (= groundless) complaint.

kladboek: waste-book.

klagen over: to complain of. — reden tot k.: cause of complaint. — er wordt over geklaagd dat....: the complaint is made that....

klandizie: custom; customers; clientèle.

— k. krijgen: to get business. — k. vormen: to work up (= to build up) a connection; to build up a trade.

klank: hun naam heeft een goeden k. in de handelswereld: their names are held in high (= in good) repute in the business-world.

klant: customer; cliënt; taker; friend.

— belangrijke k.: important customer. — vaste k.: regular customer.

— k. die op crediet koopt: credit customer. — onze k.en: our trade *. —k.en trekken: to attract (= to draw) customers.

klap: een k. krijgen: to incur a loss. klapper: register; index, klasse: eerste k. huizen: first class houses.

kleedingstoffen: dress fabiics; dress goods.

klein: small *; little. — in't k. verkoopen: to sell (by) retail. — k.e averij: petty average. — k.e munt: small coin. — k.e onkosten: petties; petty expenses. — nog maar een k. gedeelte: a mere fraction. —

kleingeld: change; small coin; subsidiary coins.

kleinhandel: retail-trade.

kleinhandelaar: retail-dealer; retailer.

kleinigheid: trifle.

klerk: clerk.

kleur: colour. — goederen in een bepaalde k. leveren: to supply goods in

KOLEN

a special colour. — de zijde is prachtig van k.: the silkis beautiful in tint. —■ k.houdend: fast dyed; fast in colours. klinkende munt: ready coin; hard cash; specie.

kloppen met: to tally* with; to correspond with. — dat klopt niet met onze boekingen: that does not agree with our entries. — onze rekeningen k.: our accounts agree.

kluis: strong room. — brandvrije k. : safe deposit.

knak: dat heeft aan zijn crediet een k. gegeven: this has seriously injured his credit (= his reputation). — aan den handel een k. geven: to in jure (= to impair = to deal a blow to) trade.

knap handelsman: clever business-man.

knippen: coupons k.: to cut off coupons.

knoeien:x) to swindle; to cheat; s) to bungle ; 3) to adulterate.

knoeier: swindler; cheat.

knoop: 20 k.en in \ uur: twenty knots an hour.

koelpakhuis: cold-storage warehouse.

koers: price *; rate *; exchange *; market price. — k. van uitgifte: price of issue. — (geld) buiten k. stellen: to demonetize; to withdraw from circulation. — den k. opjagen: to buil. — k. van een schip: course of a vessel. — uit zijn k. gaan: to deviate from its course.

koersberekening: calculation of exchange.

koersbericht: market report. — telegrafisch k.: tape-price.

koerslijst: list of exchange; exchangelist,

koersniveau: exchange level. koersnoteering: quotation. koersschommeling: fluctuation; varia-

tion of exchange. koersverbetering: advance (= improve-

ment) in price. — k. ondergaan:

to advance. koersverlaging: fail; decline. koersverlies: loss in exchange. koersversehil: difference in price. koerswaarde: market value. koffie: coffee. — k. branden: to roast

coffee. — k.brander: roaster of

coffee. — k. branderij: establishment

for the roasting of coffee. kolen: coal. — k.mijn: coal-mine;

Sluiten