Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE — KOOPVROUW

r.t„„J ï. i° 1 • ,

mengen: io Dring aDOUt a

transaction; to effect a sale. — een artikel te k. hebben: to keep an article. — recht van k. i option *. — te k.: for sale; on sale. — op den k. toe: into the bargain.

koopacte: title deed.

koopbrief = koopcontract.

koopbriefje (van een makelaar): bought

De Fbof, Woordenboek.

colb'ery. — k.bekken: coal-field. — k. innemen: to coal. — k. voor eigen gebruik (van een stoomboot): bunkers.

— k. voor huiselijk gebruik: house coals. — k.haven: bunkering port.

— k.ruim: bunker. — k.station: coaling-station.

koloniale waren: colonial produce.

komen: goederen laten k.: to obtain (= to order) goods. — tot een resultaat k.: to come to a result. — tot een beslissing k.: to come to a decision.

— er zal wel weer vraag naar dit artikel k.: there is sure to be a demand for this article again; a demand for this article is sure to set. in ncain

— aan scheepsruimte k.: to obtain tonnage. — er k. berichten: there are reports; reports are forthcoming.

— tot zaken k.: to come to business. - hoog k.: to come out high; to

work out high. — de opgegeven prijs komt buitengewoon hoog: the rate quoted works out extremely high. — tot een minnelijke schikking k.: to arrivé at an amicable settle ment. — ten einde de hier op k.de invoerrechten te onthopen: to avoid the import duty. — het u k.de

bedrag: the amount due to you.

de zaak is tot stand gek.: the bargain has been concluded; the matter has been carried through.

komkommertijd: dull (= slack = dead) season; dull time of business.

kongsie: combine.

koninkrijk: het Vereenigd K.: the

• United Kingdom. konto è meta: joint account. — k. finto : pro forma account; simulated ac-

counr.

konvooi: convoy. — k. looper: customs broker.

koop: bargain; purchase. — een k. sluiten: to strike a bargain. — een goeden (slechte) k. sluiten: to make a good (a bad) bargain. — een k. tot

note (voor den kooper); sold note (voor

den verkooper); contract-note. koopcontract: contract of sale. koopen: to buy; to purchase; to secure;

to be buyer of. — te veel k.: to over-

buy oneself. kooper: buyer; purchaser; taker. —

in k.'s keuze: in hnver's nntïnn

nieuwe k.: prospective buyer. — er was een groot aantal k.s: there was a large attendance of buyers. — de prijzen bewogen zich ten gunste van ft.*: prices moved in favour of buyers; prices showed a downward tendency.'

- ergens een k. voor vinden: to find a buyer for something.

koophandel: commerce; trade. — Kamer van K.: Chamber of Commer e.

— Wetboek van K.: Law Merchant, koopjes!: bargains for salel koopkracht: purchasing power, kooplust: inclination (= disposition =

desire) to buy. — dek. houdt aan: the demand continues; there is a fair demand (for). — er was weinig k. onder de gegadigden: there was little animation among buyers. — k. wekken: to animate (= to cause) a demand. — koopman: merchant *; business-man; commercial man. — buitenlandsch k.: foreien dealer. — Ie srhnn ■ ™m_

modities; merchandise. — k.schap drijven: to carry on business; to trade. —

koopmansèeroep: commercial line. — k. boekhouding: merchant's account. — k.stand: body of merchants; mercantile class. — k.stijl: commercial style. — koopmonster: purchase sample; buy-

ing sample, kooporder: buying order, kooppenningen: purchase money. koopprijs: purchase price. koopsom: purchase money. koopvaardij: merchant service; maritime trade (= commerce); cargo trade; mercantile navigation. — bij de k.: in the merchant service. — Wet op de K.: Mercantile Shipping Act. — k.schip: merchant man.— k.vloot: mercantile (= merchant) marine; mercantile navy. — koopvrouw: openbare k.: feme sole trader (rechtsterm).

Sluiten