Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDREKENING — MARKT

maandrekening: met 2 % korting: monthly terms 2 per Cent. discount.

maandstaat: monthly statement.

maat: size; measure. — vaste maten: Standard sizes. — grootere maten: larger sizes. — slechte (= te kleine) m.: short measure. — niet de volle m. geven: to give short measure.

maatregel: measure; step. — m.en nemen: to adopt (= totake)measures. — strenge m.en: stringent measures. — doeltreffende m.en: adequate steps.

maatschap: partnership.

maatschappelijk kapitaal: authorised (= nominal = share) capital. — m.e positie: status.

maatschappij: Company; society; association. — m. op aandeelen: Joint • Stock Company. — een m. oprichten : to form (= to establish) a Company.

— een m. liquideeren: to wind up a Company.

maatstaf: naar den m. van: at the rate of.

machine: machine; (stoom-m.): engine.

— m.fabriek: engineering-works. — m.s: machinery. — m.schrijven: type-writing.

machinist: engine-driver; engineer.

machtig: een bestelling m. worden: to secure an order. — een taal m. zijn: to have full command of a language.

machtigen: to authorise.

machtiging: authorisation; warrant*.

— de Regeering heeft m. gegeven: the Government has granted authorisation.

magazijn:. warehouse *; store; emporium. — een artikel op m. nemen: to stock an article. — een artikel op m. hebben: to have an article in stock.

— af m.: ex store. — m.boek: warehouse-book; store-book; stockbook. — m.huur: warehouse-rent; store-hire. — m.meester: warehouseman; warehouse-keeper; warehousemaster. — m rekening: warehouseaccount; store-account.

mail: de m. gereedmaken: to make up the mail*. — m.boot: liner; mail boat.

mais: maize; sweet corn; Indian corn.

makelaar: broker. — beëedigd m.: sworn broker. — onbeëedigd m.: (= beunhaas): outside broker; pettifog-

ger. — m. in effecten: stockbroker.

— m. in huizen: house agent. — m. in graan: corn broker — m. in steenkool: fitter.

makelaarsloon: brokerage.

makelarij: brokerage.

maken: schulden m.: to make (= to contract = to incur) debts. — een prijs m.: to realise a price —. de landbouw maakt het uitstekend: agriculture is doing very well. — winst m.: to make a profit. — dat maakt te zomen £ 5-6-7: this totals (up to) £ 5-6-7. — goede zaken m.: to do a good trade.

malaise: depression; slackness,

manco: deficiency; shortage; short delivery. —gewichtsm.: short weight.

— een partij zonder m. ontvangen: to receive full delivery of a parcel.

— reclame wegens m.: claim for short delivery.

j mandaat: 1. dividendm.: dividend warrant. — 2. iemand m. geven: to give a person a mandate.

mandeflesch: bottle in wickerwork.

manen: to dun.

manie: craze.

manifest: manifest.

manko: zie: manco.

manufacturen: piece goods; dry goods.

manufacturier: draper; haberdasher.

marchandeeren: to bargain; tohiggle.

marge: margin *.

markt: market *; débouché. — aan de m. komen: to come forward. — groote aanvoeren komen aan de m.: heavy arrivals come forward. — op de m.: in the market. — een leening op de m. brengen: to put a loan on the market; to issue a loan. — een artikel aan de m. brengen: to put an article on the market. — een artikel van de m. verdringen: to oust an article from the market. — een verlaten m.: a dead market. — een m. in handen hebben: to control a market. — een m. in handen krijgen : to gain control of a market. — de stand van de m.: the state of the market. — de zeer bijzondere omstandigheden, waarin onze markt op 't oogenblik verkeert: the exceptional present state of the market. — het evenwicht der m. is nog niet geheel hersteld: the market has not as yet

Sluiten