Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QUALITEIT— RECHTSPERSOON

Q.

qualiteit: zie: kwaliteit. quarantaine: quarantine *. — zonder

q. toegelaten: admitted to free pra-

tique.

quartaal: zie: kwartaal.

quitte zijn met: to be square with.

quitantie: receipt.

R.

Raad: advice. —R. van Commissarissen (— R. van Beheer): Board of Directors. — R. van Toezicht: Trustees.

raadplegen: to consult.

raadzaam: advisahle.

rabat: discount *; merchant (= trade) discount; abatement. — met 5 % r.: less 5 perCent.

rabatteeren: to deduct.

radiotelegram: radiotelegram.

rafactie: allowance for damage.

raffinade: refined 'loaf-sugar.

raffinaderij: refinery.

raffinadeur: refiner.

raf fineeren : to refine.

rage: craze. — het is een r. (= een , manie): it is a craze.

raken: de voorraden r. op: the stocks are giving out. — de schade raakt: the average reaches the limit. — aan den grond r.: to ground; to run aground. — weg r.: to get lost. — uit den koers r.: to get out of one's course. — iemand''s belangen r.: to concern a person's interests.

Tarnen op: to estimate at.

raming: estimate *; rough calculation.

rangregeling (in een faillissement): list of admitted Claims (in a bankruptcy).

rapport: report *. — officieel r.: return *. — r. uitbrengen over: to report on.

rapporteeren: to report.

ratificeeren: een contract r.: to ratify a contract.

rato: naar r.: pro rata; proportional (ly). — naar r. bijdragen: to make pro rata contributions; to contribute proportionally.

rayon (van een agent): area; sphere of business.

reactie: reaction. — er kwam r.: a

reaction set in (= ensued). reageeren: to react. realisatie: realisation. realiseeren: zijn positie r.: to close

one's accounts, recepis: scrip certificate; scrip, rechercheschip: revenue-cutter. recht: (= aanspraak): claim; title. — iemand r. geven op iets: to entitle a person to something. —- r. (op postwissels geheven): poundage. — zich het r. voorbehouden: to reserve to oneself the right. — r. op vergoeding geven: to constitute a claim to indemnification. — een r. schenden: to infringe a right. — r. hebben op: to be entitled to. — het uitsluitend r. tot verkoop bezitten van: to have the exclusive sale of. — iemand in r.en aanspreken: to bring an action against a person. — gelijke r.en hebben (= dooreen leverbaar zijn): to rank equally; to rank pari passu. (with). — r.en betaald: düty paid. — r.en worden slechts van deze goederen betaald: customs run only upon these goods. — zijn r.en doen gelden: to assert one's rights. — successierechten: legacy duty. rechtmatig: legitimate; well-founded. rechtschapenheid: uprightness. rechtsgeding: action; legal proceedings. rechtsgeldige kwijting: a good discharge, rechtsgeleerde: lawyer. rechtsingang verleenen tegen: to commit (the defendant) for trial; to find a true bill against. rechtsmiddel: legal remedy. rechtspersoon: corporate body; Corporation. — als r.: in a corporate

Sluiten