Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMMATIE — STAAN

consideration of the sum • of. sommatie: summons. sommeeren: to summon. soort: brand; description. — s.en

sherry: sherries. sorteerder: sorter.

sorteeren: to sort. — een goed gesorteerde voorraad: a well-assorted supply. — goed gesorteerd zijn: to be well-stocked.

sorteering: assortment.

souche: counterfoil.

spaarbank: savings-bank.

spaarkas: provident bank.

spanen doos: chip-box.

speciaal: special(ly); specific(ally).

specialiteit: specialty; branch (— line) of business.

specie: specie. — s.handel: specietrade. — s. voorraad: amount of bullion.

specificatie: specification. — s. biljet:

paying-in slip. specificeeren (= specijieeren): to

specify.

specifieke rechten: specific duties.

speculant: speculator; operator.

speculatie: speculation *; speculative venture. — een gewaagde s.: a risky piece of business. — s. cl la baisse: short sale; speculation for a fail; bear operation. — s. d la hausse: speculation for a rise; buil operation. — s. papier: speculative description ; fancy funds (= stocks); fancies.

speculatief: speculative. — speculatieve onderneming: speculative venture. — speculatieve fondsen: speculative descriptions; fancy funds (= stocks); fancies.

speculatiegeest: spirit of speculation; inclination to speculation.

speculeeren: to speculaté *; to embark in speculations'.

speelgoed(eren): toys; playtbings; small goods; small wares.

spel: op het s. staan: to be at stake.

speling: margin*; remedy.

spiegelglasverzekering: plate glass insurance.

spijt: de vertraging s. ons: we regret the delay. — het s. ons: we are sorry; we regret.

splitsen: aandeelen s.: to divide shares.

spoed maken met iets: to hurry up (= to despatch) something. — s. maken

met de aflevering: to despatch delivery.

spoedbestelling: rush order.

spoedeischend: urgent.

spoedig: hij kwam s.: he soon came. —

een s. antwoord: a speedy (= early)

reply. — s. bericht: prompt news. —

zoo s. mogelijk: as soon as possible;

at your earliest convenience. spoedorder: rush order, spoor: raib*. — per s. verzenden: to

send by rail. — franco 's. Leeds: free*

on rails Leeds, spoorvracht: railage; carriage; r i <? i 5

carriage; railway charges, spoorwegaandeelen: railway shao*;

Engelsche s. l home rails, spoorwegmaatschappij: railway co.t, -

pany.

spoorwegobligatie: railway bond. spoorwegtarieven: railway-'rates; rail-

way-tariff. spoorwegwaarden: railway securities. sporen: binnenlandsche s.: home rails.

— Amerikaansche s.: American railway securities; American rails.

spet schip: spot ship.

spotgoedkoop: ik heb het s. gekocht:

I bought it a bargain. spotprijs: voor een s.: for a mere song. sprake: er is s. van dat...: it is said

that.... — er is geen s. van: it is

entirely out of the question. spreken: van zelf s.: to stand to reason. springen: een bank doen s.: to break

a bank. — de bank is gesprongen: the , bank has failed.

sprongen: met reuzen s.: by leaps and bounds.

spuien: fondsen s.: to unload (= to

spill) securities. staaf: bar; ingot.

staal: wij sluiten eenige stalen in: we enclose a few patterns (= cuttings).

— s. boek: pattern-book. — s. kaart: pattern-card.

staan: in connectie s. met: to have connections -with. — in rekeningcourant s. met: to have a currentaccount with. — geld op hypotheek hebben s.: to have lent money on mortgage. — er staat in dien brief : it says in that letter. — er staat op... : it bears the words... — er staat geen datum boven: it bears no date.

— Waar komt het U op te s. ?: What

Sluiten