Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKOOPORDER — VERMEERDERING

verkooporder: selling order.

verkoopprijs: selling price.

verkooprekening: account-sales; account of sales.

verkoopsprijs: selling price.

verkoopster: seller; saleswoman.

verkoopsvoorwaarden: conditions (= terms) of sale.

verkrijgbaar: niet v. zijn: not to be had. -r niet meer v. zijn: to be out of stock. — zij zijn v. bij: they can be obtained from. — geld was gemakkelijk v.: money was easy (= was easily obtainable).

verkrijgen: to acquire; to obtain; to secure. — te v. bij: to be had of.— onder de £ 3 te p. zijn: to go under £ 3. — niet te p.: unprocurable. —• de Koninklijke goedkeuring p.: to be incorporated.

verkwanselen: to barter away.

verlaagde prijs: reduced price. — tegen reusachtig v. prijs: at a sweepmg reduction.

verladen: to ship.

verlading: shipment.

verladingsdocumenten: contant tegen p.: cash against documents.

verlagen: een prijs v.: to abate (= to cut = to reduce = to lower) a price.

— p. met: to reduce by. — een prijs (een propisie) p.: to lower a price (a commission). — den prijs verlag'en: to lower the price by.

— een limiet p. : to dimimsh (= to lower = to reduce) a limit. — zij willen er zich niet toe p. deze bedriegelijke praktijken toe te passen: they will not stoop to adopt these fraudulent practices.

verlaging:reduction;abatement; decline.

verlammen: den handel v.: to cripple {= to impair) trade.

verlangen: to want; to desire; to require. — een crediet (een prijs) v.: to require a credit (a price).

verlaten: zich p. op: to rely upon. — een v. markt: a neglected (= dead) market. — p. zijn: to be neglected; to be at the lowest ebb *.

verleenen: crediet p.: to allow (= to give = to grant) credit; to open a credit for. — een uitstel p. : to grant a delay. — toestemming p.: to give permission (= consent). — zijn tusschenkomst v. i to assist.'

verlegen goederen: shopworn (= stale) goods. — om iets p. zijn: to be in want of something. — met iets p. zijn: to be puzzled at (to be at a loss about) something. — om geld p. zijn: to be stressed for money.

verlegenheid: embarrassment. — zich in geldelijke p. bepinden: to be stressed for money.

verleiden: zich tot iets laten p.: to be inveigled into something; to be led to do something.

verlengen: een contract p. : to continue a contract. — een crediet p.: to extend a credit.

verlenging: continuance; extension.

verlevendigen: to revive.

verlevendiging: revival.

verlies: loss *; sacrifice *> — gevoelig p.: smart loss. — wij moeten het p. lijden: we must bear the loss. — met p.: at a loss. — wettelijk p.: constructive total loss. — perliezen lijden: to get involved in losses. — de exploitatie gaat met groote verliezen gepaard: the exploitation is attended by heavy losses.

verliezen op: to lose on; to make (= to sustain) a loss on.

verlijden: een contract in duplo v.: to execute a contract in counterpart. — een document voor een consul v.: to declare a document before a consul. — een acte v.: to execute an instrument *.

verloop van tijd: expiration of time. — na v. van drie dagen: at the, expiration (= after the lapse) of three days; after three days. — na v. van een maand: a month after; a month later. — het geheele v. der zaak: the course of events; the entire matter; the matter from beginning to end. — de markt had een onregelmatig v.: the market was very irregular.

verloopen: to elapse. — zijn zaak is heelemaal v.: his business has gone to the dogs.

vermeenen: to think; to believe; to suppose. — een vermeende contractbreuk : an alleged breach of contract.

vermeerderen: zijn productie v.: to increase one's output. — de goudreserve is vermeerderd met. . .: the gold reserve has increased by. . .

vermeerdering: increase.

Sluiten