Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZENDEN — VOETSTOOTS

verzenden: to send *; to transmit; to despatch. — circulaires v.: to issue circulars. — per post o.: to post. — per spoor v.: to forward by rail. — we hopen de goederen a.s. Woensdag te v.: we hope to get the goods off next Wednesday. — zie: verzonden.

verzender: consignor.

verzending: transmission*; despatch; expedition ;shipment; transportation.

verzendingskosten: forwarding-charges.

verzet: opposition. — v. aanteekenen tegen: to appeal against.

verzilveren: to cash. — bankbiljetten v.: to convert notes into cash.

verzilvering: collection; encashment; realisation.

verzoek: request. — v. om inlichtingen: enquiry; request for information. -— een v. indienen bij: to lodge & complaint with. — een v. inwilligen: to comply with a request.

verzoeken: to request; to solicit; to invite. — om iemand's invloed v.: to solicit a person's influence. — Wij v. U.. .: We shall thank you to

verzonden: de wijn is door den makelaar v.: the wine is out of the broker's hands.

verzuim: l) oversight; neglect; 2) default. — in v. zijn: to be in default.

verzuimen: to neglect; to omit.

verzwakken: de positie van een koopman v.: to affect a merchant's position.

vestigen: zich (ergens) v.: to settle *.

— zich v. (= een zaak beginnen): to establish oneself; to begin (= to commence = t'o start) a business; to set up in business. — ergens de aandacht op v.: to draw attention to something.

vestiging: settlement; establishment, vigeeren: to obtain; to be of force. vijandelijke landen: enemy countries.

— v. bestemming: enemy destination. 'vinden:*) (= achten): to think;2) (opsporen) to find. — We v. deze korting te laag: We think (= consider) this deduction too low. — flink debiet v.: to find a ready market (= a ready sale).

visa: visa. — ter v.: for visa. — consulaire v.: consular visa. viseeren: to visa *; to visé.

visschershaven: fishing port; fishing harbour.

visie: de stukken liggen ter v. bij: the documents can be inspected with (of: at).

vista: per v.: at sight.

vitrage: lace.

vlag: flag. — onder neutrale v.: under

neutral colours. vlechtwerk van palmbladeren: palm-

leaves-matting; coconut-matting. vleeschnood: meat-famine. vleien: wij v. ons dat...: We flatter

ourselves that ; we have no doubt that. vliegen: deze artikelen v. weg: a roaring

trade is done in these articles. — er

in v.: to be done brown. vloeiend Engelsch spreken: to speak

English fluently. vlot: de goederen worden v. verkocht:

the goods have a quick sale; find a

quick (= ready = prompt) sale. —

de stoomboot is met den vloed weer v.

gekomen: the steamer has got afloat 'with high tide. — v. maken: to

float; to re-float. — vlottend: liquid. — v.e middelen: liquid

resources. — v.e schulden: unfunded

(= floating) debts. vlucht: de zaak heeft een nieuwe v.

genomen: the business has been

developed along fresh lines. vluchthaven: port of refuge. vlug in het rekenen: good at figures. —

v. van de hand gaan: to finda ready

sale. — zoo v. afleveren als we wel

zouden wenschen: to deliver as

promptly as we could wish. vocht: niet door v. aangetast worden:

to be dampproof. vochtig: damp; dank. — v. zijn op

't gevoel: to feel damp. voedingsartikelen: foodstuffs. voege: in dier v.: such; in such a way;

so as to.

voeling houden met zijn klanten: to keep in touch with one's customers.

voeren: de correspondentie v.: to carry on (= to conduct) the correspondence.

voerloon: cartage.

voet: vasten v. krijgen in een markt: to obtain a firm footing in a market. — op denzelfden v.: on the same lines.

voetstoots: with all fault; with all faults and errors of description. —

I

Sluiten