Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAGPRIJS — WAARBORGEN

a demand sets in. — v. en aanbod: supply and demand.

vraagprijs: price asked.

vracht: x) cargo; load; 2) carriage; freight *. — franco v. en rechten Amsterdam: freight * and duty paid Amsterdam. — v. inbegrepen: cost and freight.

vrachtafdeeling: freight department.

— chef v.: goods manager, vrachtagent: freight-agent. vrachtboot: cargo-boat; cargo-steamer;

carrier; freight steamer; freighter. — wilde v.: tramp freighter; tramp.

vrachtbrief: consignment note; bill of lading.

vrachter: charterer.

vrachtgoed: cargo. — als v.: by freight.

vrachtkoers: rate of freight; freight quotation.

vrachtlijst: customs manifest.

vrachtpenningen: freight *.

vrachtprijs: freight*; fare; freight rate; rate of freight. — vrachtprijzen voor terugkeerende schepen: homeward rates.

vrachtrijder: carrier.

vrachtschip: general ship.

vrachttarieven: rates of freight; freight rates.

vrachtvaart: carrying (= shipping) trade.

vraohtvoorwaarden: terms of freight. vrachtvrij: carriage paid; freight free.

— v. Goole: carriage-paid Goole; freight * paid Goole.

vrachtzoeker: tramp, vragen: agenten v.: to want agents. — prijsopgaven v.: to 'want quotations.

— een offerte v.: to invite an offer.

— een prijs v.: to ask (= to require) a price.

vreemd: strange; queer. — v. lijken: to look strange.

vreemdelingenboek: travellers' book.

vrij: free *. — v. aan boord geleverd: prices quoted on board (= free on board). — v. aan boord te leveren: to be delivered on board free of charge. — v. aan huis: franco domicile. — v. langs boord: free * alongside. — v. van boord verkoopen: to sell free from board. — v. van rechten: free of duty; duty free; clear of duty. — v. van zégel: exempt from stamp duty. — v. van beschadigdheid: free of particular average. — v.e dagen: clear days.

vrijblijven: van liggeld v.: to keep clear of demurrage.

vrijblijvend: without engagement; subject to confirmation. — een v.e offerte ontvangen: to receive an offer without engagement.

vrijgesteld: exempt.

vrijgeven: to pass; to release.

vrijhandel: free trade.

vrijhaven: free port.

vrijhouden: wij zullen de partij voor U v. tot den 15ere dezer: we give you the refusal of this parcel till the 15th instant.

vrijstaan: het staat U vrij om: you are

at liberty to. vrijstellen: to exempt. . vrijwaren: zich v. tegen eventueele

schade: to safeguard oneself against

possible damage. vrijwaring tegen gevaar: immunity from

risk.

vrijwillige verkooping: voluntary sale. vuile gezondheidspas: foul Bill of Health, vuurschip: light-ship. j vuurtoren: ligbt-house.

w

Waag: weigh-house. — w. geld: weighage. — w. meester: weigher; weighmaster.

waagstuk: een w.: a risky piece of business; venture *.

waar: J) article; commodity; goods; wares; merchandise. — goede w. voor zijn geld hebben: to get (= to have)

a good value. — slechte w.: worthless

(= inferior) goods; trash; rubbish.

— 2) dat is w.: that is true. — het is

niet w.: it is false. waarborg: safeguard; guarantee. —

een betrouwbare w. geven: to give a

reliable guarantee. waarborgen: to guarantee; to warrant.

Sluiten