Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINSTBEWIJS — ZAKEN

w. en verliesrekening: profit and

loss account, winstbewijs: bonus share. winstcijfer: amount of profit; margin

of profit.

winstgevend: paying; remunerative ; profitable. — niet w.: unremunerative.

winstkans: chance (of drawing a premium).

winstmarge: margin of profit.

winstneming: profit-taking.

winstsaldo: undivided profits.

winstuitkeering: distribution of profits.

winzucht: greed for gain; greediness; thirst of lucre.

wissel: Bill of Exchange *; draft. — w. op Londen: Bill on London. — puike w.s: fine paper. — rekening te innen w.s: bills receivable account.

wisselaar: money-changer.

wisselagent: exchange broker.

wisselarbitrage: arbitration of exchange.

wisselbank: bank of discount, wisselboek: bill-book. wisselborgtocht: guaranty (for a B/E). wisselbrief: Bill * of Exchange, wisselcontract: bond of exchange. wissel-courtage: exchange-commission. wisselcrediet: drawing credit, wisselen: to exchange. wisselexemplaar: via. wisselgarantie: guaranty (for a B/E). wisselhandel: exchange-business; bill-

broking; discounting bills; banking-

operations. wisselkantoor: exchange office, wisselkoers: rate of exchange; ex-

change.

wisselkosten: cost of drawing; cost of

discounting. wisselmakelaar: bill-broker; exchange-

broker.

wisselmakelaardij: bill-broking. wisselmarkt: discount-market. wisselnemer: taker. wisselpari: par of exchange. wisselpersoneel: parties to a bill. wisselportefeuille: case; bill-case; portfolio.

wisselprotest: noting; protest.

wisselprovisie: commission (for drawing or discounting.)

wisselrecht: Bills of Exchange law.

wisselrekening: account of exchange.

wisselruiterij: kite-flying; cross acceptance; cross accommodation.

wisselverkeer: exchange business.

wisselzegel: bill stamp.

woeker: usury.

woekeren: to lend out at usury. woekeraar: usurer. woekerrente: usurious rate of interest, wollen goederen: woollens; soft goods. wonende: de Heer A. w. te H.: Mr.

A. of H. woonplaats: residence. wording: in w. zijn: to be in course

of construction. wrakgoederen: jetsam; wreckage.

z.

Zaak: concern*; business *; transaction *. — een z. besturen: to conduct a business. — zie: zaken.

zaakgelastigde: agent; mandatory; proxy.

zaakkennis: knowledge of business;

business-experience; business-routine. zaakkundig: business-like; professional, zaakkundige: expert; competent judge. zaakwaarnemer: solicitor. zak: bag; sack. — ledige zakken:

empty bags; empties. zake: in z.: in the matter of; re.

zakelijk: business-like. — z.e zekerheid: collateral security.

zaken: business *; dealings *; commercial transactions. — aanzienlijke z.: considerable business. — z. doen met: to transact business with; to have business transactions with. — tot z. leiden: to result in business. — tot z. komen: to come to business.— groote z. doen: to do an extensiye trade; to be in a large way of business. — z. doen op groote schaal: to do business on a large scale (= in a

Sluiten