Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZICHT — ZWENDELMAATSCHAPPIJ

zicht: sight. — tien dagen na z.: ten days after sight. — tang z.: long date. — hort z.: short date. — lang z. wissel! long-dated bill; bill at long sight. — kort z. wissel: short-dated bul; bill at short date. — goederen op z. zenden: to send goods on approval (= for inspection = on sale or return).

zichtbare voorraad: visible supply.

zichtwissel: draft at sight; sight bill;

■ sight draft.

zien: U zult aan het andere staal z.: you 'will see by the other pattern. — een spoedig antwoord tegemoet zien: to look forward to (= to await = to expect) an early answer. — Gezien voor legalisatie: visaed.

zijde: een bestelling ter z. leggen: to put an order aside. — het wordt waarschijnlijk ter z. gelegd: it is likely "to be passed over. — contractant ter

■ eener z.: contractant ter andere z.: party of the first part, party of the second part. — van invloedrijke z.: from influential quarters. — iemand ter z. staan: to assist a person.

zijdeachtig: silky.

zijlijn (van een spoorweg): branch-Iine.

zijne: ergens het z. toe bijdragen : to contribute towards something; to assist in bringing about something.

zijnenthalve: in his behalf.

zijnentwege: on his behalf.

zijner: te z. tijd: in due time; duly.

zilverbon: currency note.

zilveren standaard: silver Standard.

zilverhoudend goud: refinable gold.

zink: zinc. — met z. bekleede kisten: zinc-lined cases.

zitten: diep in de schuld z.: to be over head and ears in debt. — met een artikel blijven z.: to get (= to be) landed with an article. — Wij bleven met het artikel z.: the article remained (= lay) on hand; the article was thrown on our hands. — mijn geld zit in de zaak: my money is locked up in trade. — zij z. met een grooten voorraad: they have still a large supply in hand.

zoek: een z. geraakte brief: a missing letter.

zoeken: iets z.: to be on the look- out for something; to be open for an article.

zolder: loft; garret. — z. ftititr: warehouse-rent; storage.

zolderen: to store; to warehouse.

zomeropruiming: summer sale.

zonder: ex *. — z. kosten: without charges; W. C.

zorg: care. — goede z.en: good care. — we zullen z. dragen dat: we shall take care that; we shall see to it that.

zorgeloosheid: carelessness.

zorgen: zie: zorg. — goed voor iemands belangen z.: to take a person's interests thoroughly to heart.

zorgvuldig: careful. — z. afgewerkt: well-finished.

zorgvuldigheid: carefulness; good care.

z. O. z.: please turn over; p. t. 0.

zuinig: de prijzen zijn zoo z. berekend dat...: prices are cut so fine that...

zuivel: af deeling z.- en akkerbouw: dairy and agricultural department.

zuivere winst: clean (= net) profit. — een z. winst maken van...: to make a clean profit of...; to net... — zuiver bedrag: net amount. — de z. opbrengst: the net proceeds. — z. waar:pure (= unadulterated) goods.

zwaar: heavy; bulky. — te z.: overweight. — z. beschadigd: badly damaged. — z. verlies: heavy loss. — z. weer hebben: to experience heavy weather.

zwak: deze firma staat zeer* t.: this firm is in precarious (= weak) circumstances. — zwakke débiteur: shaky debtor.

zwang: in z. zijn: to be in use.

zwarigheid: difficulties. — z. maken: to raise objections.

zwarte lijst: Black List; Statutory List.

zweetproces: men laat de koffie een z. ondergaan: the coffee is subjected to a sweating process.

zwendelaar: sharper; swindler.

zwendeltirma: long firm.

zwendelmaatschappij: bubble Company; Bogus Company.

Sluiten