Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GRUNO HANDELSSERIE

van A. DE FROE

Engelsche Handelscorrespondentie» Grammatikaal Oefenboek.

Ie stuk, 4e geheel opnieuw bewerkte druk f 1.—

2e stuk, 4e druk - 0.90

English Commercial Correspondence. Practisch Oefenboek. 2e, opnieuw bewerkte druk f 1.—

Engelsche Handelscorrespondentie. Voortgezette cursus ten behoeve van candidaten voor een examen Handelscorrespondentie, f 0.90

Kern der Engelsche Spraakkunst. 4e druk f 0.90

Oefeningen bij de Kern der Engelsche Spraakkunst. 4e druk f 0.75

Engelsche Spreekoefeningen (Complement bij Kern en Oefeningen) f 1.20

An English Reader for Commercial Schools, Fourth edition revised f 1.25 geb. f 1.50

Engelsche Handelstermlnologie. Leer- en Oefenboek bij „An English Reader". Met een kaartje van Groot-Brittannië en Ierland. 3e druk f 150, geb. f 1.75

England, its Commerce and Colonies f 1.25, geb. f 1.50

A Manual of Commercial English, 2nd edition revised. f 2.40. geb '.! f 2.90

A Commercial Vocabulary (being a companion to "A Manual of Commercial English" 2e druk f 0.50

English Speech-Sounds f 0.50

De Klanken van het Nederlandsch f 0.80

uitgaven van p. noordhoff tb groningen.

Sluiten