Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verwijdende (mydriatische) werking op de pupil. Ook tegen ingewandsziekten wordt het wel gebruikt.

Bellagio, dorp in Italië, aan het Comomeer, met c. 4000 inw., veel bezocht door vreemdelingen.

Bellamy, Jacobus (1757—1786), dichter. Tot zijn 22ste jaar bakkersknecht te Vlissingen, Studeert daarna theologie te Utrecht, waar hij als lid van „Dulces ante omnia Musae" leiding geeft aan een beweging onder de jongere dichters, allen tegenstanders der dichtgenootschappen (rijmlooze verzen) en bewonderaars der sentimenteele Duitsche poëzie dier dagen. Gaf kritieken in den Poëtischen Spectator (1784 — 86). Heftig patriot. Van hem verschenen: Gezangen mijner jeugd (1782), Vaderlandsche Gezangen van Zeelandu (1785), Gezangen (1785). Zijn ballade „Roosje" in een bundel „Bijdragen voor het verstand, den smaak en het hart", die hij met vrienden samenstelde. Zie: J. Aleida Nijland, Leven en Werken van Jacobus Bellamy (1917).

Bellamy, Edward (1850—1898), Amerikaansch schrijver en journalist, schreef de socialistische romans „Looking backward 2000—1887" (Nederl. „In het jaar 2000") en „Equality".

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo (1542—1621), Italiaansch Jezuïet, kardinaal en rector aan het Jezuïetencollege, een der bekwaamste bestrijders der Hervorming, schrijver van een veel gebruikte verklaring van den catechismus.

Belle AUiance, naam van een hoeve, nabij Waterloo, waar in 1815 aan Napoleon de beslissende nederlaag werd toegebracht.

Belle-Isle (1), eiland nabij NewFoundland (N. Amerika), reddingstation voor schipbreukelingen met twee vuurtorens en een toestel voor draadlooze telegraphie. Belle Isle en Mer (2), eiland met c. 10.000 bewoners in den Atlantischen Oceaan, behoorende tot het Fransche departement Morbihan. Vischvangst, veeteelt. Hoofd- en havenstad is Le Palais.

Bellerophon, zoon van Glaucus, koning van Corinthe, kleinzoon van Sisyphus, versloeg op zijn gevleugeld ros Pegasus, het monster Chimaera. Later werd hij door Zeus, bij een poging om den Olympus te beklimmen, naar beneden geworpen en moest hij blind en kreupel op aarde rondzwerven. Het is ook de naam van het schip waarmede Napoleon in 1815 naar St. Helena werd gevoerd.

Bellettrie (fraaie letteren) noemt men samenvattend letterkundige voortbrengselen, die geen zedelijk, godsdienstig, practisch of wetenschappelijk doel dienen, maar gelezen worden voor letterkundig genot of ontspanning.

Belleville (1), stad met c. 21.000 inw. in Illinois U. S. A. Ijzergieterijen, steenkolenmijnen. Belleville (2), stad met c. 2500 inw. in het Fransche departement Rhöne; textielindustrie.

Bellevilleketel is een waterpijpketel bestaande uit elementen- of verticale rijen van hellende pijpen. De pijpen behoorende tot elk element zijn onderling tot een geheel verbonden en wel aan de voorzijde door waterbakjes, aan het achtereinde door dwarsbuisjes.

Bellevois, Jacob (1621-1676), Nederlandsch schilder, schilderde zeestukken in den trant van Simon de Vlieger. Zijn werken bevinden zich in verschillende Nederlandsche musea.

Bellevue (fr. „schoon uitzicht") is de naam van verscheidene vorstelijke buitenverblijven in Frankrijken Duitschland.

Belli, Giuseppe Gioackino (1791 — 1863), Italiaansch dichter, schreef in dialect vele sonnetten over het volksleven te Rome.

Bellincioni, Gemma (1866— ), Italiaansche coioratuurzangeres, vervulde aanvankelijk vele hoofdrollen in verschillende opera's, staat thans aan het hoofd van een zangschool te Charlottenburg.

Bellingwolde, dorp in de prov. Groningen, nabij Winschoten, op den zandgrond. De gemeente Bellingwolde met c. 5500 inw. omvat de dorpen Belling-

Sluiten