Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wolde, Vriescheloo en Oude-Schans. Landbouw, veeteelt, veenderijen.

Bellini, naam van een beroemde Venetiaansche schildersfamilie. De bekendste leden zijn: Gentile Bellini (1427—1607), die „Marcus predikend te Alexandrië" schilderde; en zijn broeder Giovanni Bellini (1428-1526); die de Venetiaansche school stichtte en leermeester was van Titiaan, Georgione e. a. Zijn werken vindt men in verschillende kerken te Venetië.

Bellini, Vincenzo (1801 — 1835), beroemd Italiaansch opera-componist. Zijne hoofdwerken: „Montechi e Capuleti", „La Somnambula" en de met meer zorg geschreven „Norma" en „I Puritani" maakten grooten opgang. Zijne melodieën, waarop alleen de bekoring van zijne opera's berust, dragen een persoonlijk karakter.

Bellinzona, hoodfstad van het Zwitsersche kanton Tessino, met c. 10.000 inw., aan den weg over den St. Gotthard en den St. Bernhard gelegen, voor het verkeer en uit stategisch oogpunt belangrijk.

Bellis. Zie Madelief ie.

Bell-Lancastersche onderwijsmethode, genoemd naar hare beide uitvinders A. Bell en J. Lancaster, berust op de gedachte dat kinderen gemakkelijker van elkaar leeren dan van volwassenen. Daarom werden van de meer-gevorderde leerlingen uitgezocht om de mindergevorderden te onderwijzen, zij bet onder toezicht van een onderwijzer. Deze methode werd een tijdlang veel in Engeland en ook op het vasteland toegepast.

Bellman, Karl Michael (1740—1795), Zweedsch dichter en improvisator, wist in zijn gedichten uitstekend de natuur en het vroolijke leven weer te geven. Zijn voornaamste werken zijn: „Fredmans Epistlar" en „Fredmans Sènger".

Bello, Andres (1781 — 1865), Spaansch dichter en letterkundige in Venezuela, gaf den stoot tot het stichten van een universiteit te Santiago, schreef ook belangrijke juridische werken.

Belloc, Hilaire (1870— ), Engelsch dichter cn schrijver van romans en reisbeschrijvingen. Zijn bekendste boek is: „The path to Rome".

Bello-Horizonte, hoofdstad van den Braziliaanschen staat Minas Geraes, met c. 40.000 inw. In de omgeving goudmijnen.

Bellona, Romeinsche godin van den oorlog, de gezellin van Mars. Haar tempel stond te Rome op den Campus Martius.

Bellotstraat, zeestraat in N. Amerika, op 72° N. B. gelegen, genoemd naar den Franschen poolreiziger J. B. Bellot.

Bellovaken (Bellovaci), behoorden tot de machtigste volken van BelgischGallië, woonden tusschen Somme en Seine. Beauvais was hun hoofdstad.

Bellow Falls, naam van eenige watervallen van den Connecticut in Vermont (U. S. A.).

Belloy, Pierre Laurent Buiretti de (1727—1775), Fransch tooneelschrijver en tooneelspeler, schreef: „Zelmire", Je Siège de Calais" e.a.

Bell Rock, rots op de Schotsche kust tegenover den mond van de Firth of Tay, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, daar zij bij vloed niet te zien is, heeft thans een vuurtoren.

Belluno (1), stad met c. 20.000 inw. in N. Italië, in het Piavedal. Zijdespinnerijen, stroovlechterijen. Belluno (2), provincie doorsneden door de Dolomiet-alpen; wijngaarden,koper,looden zinkmijnen.

Belmez, stad met c. 10.000 inw. in de Spaansche provincie Cordova. Moorsch kasteel, steenkoolmijnen.

Beloch, Julius Alwin (1854— ), Duitsch geschiedschrijver, hoogleeraar te Rome, schreef als zijn hoofdwerk: „Griechische Geschichte".

Beloetsjistan, staat ia Azië, tusschen Perzië en Voor-Indië gelegen, onder Engelsch protectoraat. In 't O. een hoog bergland, in 't N.W. vlak, weinig regenval, daardoor grootendeels onvruchtbaar. Heete zomers en koude winters. Tot de voortbrengselen behooren: vruchten,

Sluiten