Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SpER GEDACHTENIS I

Aan de millioenen die drenkten de aarde

Met hun bloed in den volkeren-strijd;

Aan de stoeten der jongelingen,

Der mannen in den opgang des levens,

Der gerijpten in levens gloed

Gevallen op alle slagvelden,

In laagvlakten en op toppen van bergen,

Onder de aarde en boven de aarde,

In wolken en op de wereldzee.

Aan de millioenen der verminkten, Geknakten en gebrokenen, Die hebben meegesleept door de jaren Hun verscheurd lichaam, hun ontwrichte ziel, Die hebben meegesleept door de jaren Hun ellende en vertwijfeling.

Aan de weduwen die hun man, Aan de moeders die hun zonen, Aan de weezen die hun vader, Aan de zusters die hun broers, Aan de bruiden die hun bruidegom Zagen gaan en niet wederkeeren;

Aan de berooiden, vereenzaamden

Die der vreugde lach voor goed vergaten.

Sluiten