Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de droevige meisjes-stoeten Wier schoot nimmer gebaard heeft, wier Bloeiende vrouwelijkheid zich heeft Verteerd in onbevredigd verlangen.

Aan de millioenen der verdreevnen Van huis en hof, de ongetelde Gestalten, hongerig en verkleumd Dolend door de verwoeste landen;

Aan de millioenen menschen-wezens Door de machthebbers in hun hoogmoed Gebruikt als stukken van een schaakspel, Verdeeld als levenlooze dingen, Verruild gelijk redeloos vee;

Aan de misleiden en verblinden, Door hun onwetendheid bedrogen, Door meesters jammerlijk misleid, Die meenden te strijden en te sterven Voor de vrijheid der eigen natie Of voor anderer volken vrijheid; Die meenden te bloeden en te vallen Voor een hoog-menschelijk ideaal.

Sluiten