Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan al de offers der verdwazing, Aan al de offers van den waan.

Aan allen wier lijden en sterven deed Verzet in de volkeren ontwaken Tegen de zinnelooze orde Gegrond op verdrukking, geworteld in roof, En wier wezen onvereenigbaar Door den oorlogs-gruwel was gebleken Met de elementaire levensVoorwaarden der menschen-maatschappij.

Aan allen die anders dan zij waanden

Vrijheid en vrede nader brachten,

Want nader brachten het uur waarin

Zouden opstaan der onterfden scharen,

Opstaan tot de lange worsteling

Tegen roofzucht en onderdrukking,

Tegen uitbuiting en geweld,

Tot den strijd voor de ééne Vrijheid,

Tot den strijd voor den éénen Vrede,

Die alleen het socialisme

Over de aarde kan doen opgaan.

DE MINNENDE MENSCHHEID

Sluiten