Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan hen die deze idealen

Maakten tot hunner daden richtsnoer,

Die zwakheid verwonnen in zich zeiven,

Die opnamen den bitteren strijd

Tegen een wereld van vijanden

Tegen des machthebbers geweld

En sluwheid, tegen der vroeg're makkers

Verblinding, trouwloosheid, verraad;

Aan hen die vrijheid en leven wagend Opriepen de massa's tot den strijd Tegen de broedermoordende slachting, Tegen de roofzucht der wreede meesters, Tot den strijd voor vrijheid en vrede: De sociale omwenteling.

Aan de helden die streden en vielen In het donker uur vóór den Dageraad.

Aan de scharen die hun roep hoorden, Aan de scharen die opnamen den strijd.

Aan hen die leden en stierven om

De paden te effenen der Liefde,

De Ziel te bevrijde' uit de macht van 't goud

Aan hen die bloedden en hongerden

Om menschheid te maken één Gemeenschap,

Om de vrijheidsvlag te planten op aard.

Sluiten