Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN Dr. H. P. BERLAGE IS VERSCHENEN: Over stijl in bouw- en meubelkunst Met 38 reproducties naar teekeningen van den schrijver en 48 illustraties naar fotografieën. Derde druk. Grondlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbe-Museum zu Zürich.

Studies over bouwkunst, stijl en samenleving. Versierd naar ontwerpen

van den schrijver met teekeningen van Johan Briedé.

Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling. Versierd naar

ontwerpen van den schrijver met teekeningen van Johan Briedé.

Een drietal lezingen in Amerika gehouden.

Amerikaansche reisherinneringen, met 15 illustraties.

Het Pantheon der menschheid. Afbeeldingen van de ontwerpen met

een bijschrift in verzen door Henriette Roland Holst Tweede druk.

Normalisatie in woningbouw. Met 30 afbeeldingen en het praeadvies van

Ir. J. van der Waerden voor het woningcongres in 1918 te Amsterdam.

Schoonheid in samenleving. Met teekeningen van den schrijver.

VERDER ZAG NOG HET LICHT: Dr. H. P. Berlage en zijn werk. Door K. P. C. de Bazel, Jan Gratama, Dr. Jan Kalf, J. E. van der Pek, R. N. Roland Holst, J. F. Staal Jr., Dr. Albert Verwey en Professor Dr. W. Vogelsang, met een chronologische opgave van Berlage's voornaamste uitgevoerde werken en architectonische ontwerpen, een bibliografisch overzicht zijner voornaamste geschriften en 164 afbeeldingen buiten den tekst naar zijn werk. Van dit boek verzorgd en versierd door S. H. de Roos en van diens Hollandsche Mediaeval-type gedrukt verscheen ook een editie in vijf en zeventig genummerde exemplaren, gedrukt in zwart en goud, gebonden in leder en voorzien van de handteekening des bouwmeesters.

Sluiten