Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUROVERZICHT').

Abendanon (E. C), Celebes uit, of in de Tethys. (T. N. A. G. 1915, p. 358—365). Actes du 6e Congres international des orientalistes, Deel IV.

Adriani (Dr. N.), De reis van den heer W. J. M. Michielsen naar het Posso-Meer, 12—17 Juli I869 (/. G. 1913, II, 1612—1618).

Adriani (Dr. N.), De talen der To Boengkoe en To Mori (M. N. Z. G. XLIV, 249—318).

Adriani (Dr. N.), De Toradja'sche vrouw als 'priesteres (Verst. Med. Kon. Ak. v. Wet. afd. Letterk. V, 2, 2« stuk (1917), p. 453—478).

Adriani (Dr. N.), Toradja'sche karaktertrekken (Onze Eeuw, 1916, p. 386 e. v.).

Adriani (Dr. N.), Van Posso naar Mori, 22 Aug.—29 Sept. 1889 (M. N. Z. G. XLIV, 135—214).

Adriani (Dr. N.), Verhaal van de ontdekkingsreis van Jhr. J. C. W. D. A. van der Wijck naar het Posso-meer, 16—22 Oct. 1865 (I. G. 1913, II, 843—862).

Adriani (Mevr. M. — Gunning), Toradjasch leven (Eigen Haard, 1916, p. 224, 288, 427, 497, 598, 67°)-

Adriani (Dr. N.), en Kruyt (Dr. A. C), De Bare'e-sprekende Toradja's, deelI—III, Batavia, 1912—1914.

Adriani (Dr. N.), Geklopte boomschors als kleedingstof op Midden-Celebes en hare geographische verspreiding in Indonesië (I. A. f. E. XIV, 139—191 en Publicaties uit 's Rijks Ethn. Museum, Serie II, n°. 4, Leiden, 1905).

Adriani (Dr. N.), Van Posso naar Todjo (Af. N. Z. G. XLIII, 1—46).

Affelen (C. A. van — van Saemsfoort), De &a>/-palm en wat er van hem verkregen wordt (T. I. T. L. Vk. L, 288—325 met pl. I—IV).

Annalen des Kaiserlich-Kóniglichen Hofmuseums in Wien.

Bakkers fj. A.), De eilanden Bonerate en Kalaoe (T. I. T. L. Vk. XI, p. 215—264). Bakkers (J. A.), Het vorstendom Boni (T. I. T. L. Vk. XV, p. 1—208). Beccari (O.), Nova Gninea, Selebes e Molucche. Firenze, 1924.

Bock (C), Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Bandjermasin, met atlas. 's-Gravenhage, 1881—1887.

Boonstra (R. — van Heerdt), De berglandschappen, behoorende tot de afdeeling Paloe van Midden-Celebes (T. N. A. G. 1914, p. 618—644).

Bosscher (C.) en Matthijssen (P. A.), Schetsen van de rijken van Tomboekoe en Banggaai (T. I. T. L. Vk. II, p. 63—107).

Brautigam (D. A. P.), Nota betreffende het zelf besturend landschap Tanette (T. I. T. L. Vk. LVI, p. 445—476).

Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem.

1) De vet gedrukte gedeelten van de titels duiden de in den tekst gebruikte verkortingen aan.

Sluiten