Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië, uitgegeven door het Kon. Instituut v. Taal-, Land- en Volkenkunde.

Catalogus der ethnographische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 4e druk (1885) mit Supplement I (1894) door Mr. J. A. van der Chijs en Supplement II (1901), door Mr. L. Serrurier.

Catalogus der Ten toon stelliug van landbouw, veeteelt en nijverheid. Batavia, 1893.

Catalogus der afdeeling Nederlandsche Koloniën van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam, 1883. Leiden, 1883.

Catalogus der verzameling van Modellen van het Departement van Marine. 's-Gravenhage, 1858.

Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel I—XVII. Leiden, 1909—1924.

Cat. Tent. Par. = Catalogue spécial des produits exposés par le Royaume des Fays-Bas. Expos. univers. La Haye, 1878.

Cat. Tent. Poppen Batavia = Catalogus van de verzameling poppen, weergevende verschillende kleederdrachten van de volken van den Nederl. Oost-Ind. Archipel. Batavia, 1894.

Cat. Tent. Poppen den Haag = Tentoonstelling van kleederdrachten in Ned.-Indië, voorgesteld door poppen. 's-Gravenhage, 1894.

Clercq (F. S. A. de), Nieuw plantkundig woordenboek van Ned.-Indië, uitgegeven door Dr. M. Greshoff. Amsterdam, 1909.

Eerdmans (A. J. A. F.), Het landschap Gowa (Verh. Bat. Gen.. L).

Elbert (J.), Die Sunda-Expedition. Band I—II. Frankfort a/M. 1911—1912.

Encyclopaedie Van Nederlandsch-Indië.

Engelhard (H. E. D.), Mededeelingen over het eiland Saleyer (Bgdr. T. L. Vk. 4e vol gr. VIII, p. 263—S10).

Filet (G. A.), Plantkundig woordenboek voor Nederl.-Indië. Amsterdam, 1888

Gids Tent. Z. Celebes = H. W. F i s c h e r, Gids voor de tentoonstelling van ethnographische voorwerpen van Zuid-Celebes. Leiden, 1907.

Goedhart (O. M.), Drie landschappen in Celebes (T. I. T. L. Vk. L, p. 442—548).

Goedhart (O. M.), Nota van toelichting betreffende het zelf besturend landschap Barroe (T. I. T. L. Vk. LV, p. 557—584)-

Graafland (N.), De Minahassa. Deel I—II. Haarlem, 1898.

Grubauer (A.), Unter Kopfjagern in Central-Celebes. Leipzig, 1913.

Hart (C. van der), Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden, gedaan in den jare 1850 door Z. M. schepen van Oorlog Argo en Bromo. 's-Gravenhage, 1855.

Hasselt (A. L. van), Ethnographische Atlas van Midden-Sumatra. Leiden, 1881.

Hein (Dr. W.), Indonesische Schwertgriffe (Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. in Wien, 1889 P- 3«7—358).

Hoëvell (G. W. W. C. Baron van), Der Kris von Süd-Celebes (I. A. f. E. XVIH, p. 64—67). Hoëvell (G. W. W. C. Baron van), Todjo, Posso en Saoesoe (T. I. T. L. Vk. XXXV, p. 1—47). Indische Gids.

Internationales Archiv fiir Ethnographie.

Jasper (J. E.), Vlechtindustrie in de Residentie Jogjakarta door Engelbert van Bevervoorde (Tijdschr. Binnenl. Bestuur, XXXIX, 61 e. v.)

Jasper 0. E.), en Mas Pirngadie. De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. L Het vlechtwerk. 's-Gravenhage, 1912.

Kate (P. ten), De weg van Bada naar Napoe (Af. N. Z. G. 1910, p. 287).

Kate (P. ten), De weg van Oema i Raha (van het Posso-meer naar Napoe) (Af. N. Z. G. «9'5, P- 339)-

Kaudern (W.), I Celebes obygder, Band I—H. Stockholm, s. a. (1921). Klift (M. van der), Mekongga (Kolaka) (Af. N. Z. G. 1920, p. 140—155 en 241—256). Kooreman (P. J.), De feitelijke toestand in het gouvernementsgebied van Celebes en onderhoorigheden (I. G. V, p. 171—204, 358—384, 482—498 en 637—655).

Kriebel (D. J. C), Het eiland Bonerate (Bqdr. T. L. Vk. LXXVL, p. 203—221).

Sluiten