Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matthes (B. F.), Over de ada's of gewoonten der Makassaven en Boegineezen (Versl. Med. Kon. Akad. v. Wetenschappen, afd. Letterkunde, 3e reeks, II, 1885, p. 137—189).

Matthes (B. F.), Over de bissoe's of heidensche priesters der Boegineezen (Verh. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Amsterdam, 1872).

Mededeelingen van het Encyclopaedisch Bureau, II (1912).

Mededeelingen van het Nederlandsen Zendelinggenootschap.

Meyer (Dr. A. B.), Alterthümer aus dem ostindischen Archipel. Leipzig, 1884.

Meyer (Dr. A. B.) und Richter (Dr. O.), Publikationen aus dem Königl. Ethnogr. Museum zu Dresden. XIV. Celebes. I. Dresden, 1903.

Morris (D. F. van Braam), Nota van toelichting op het contract gesloten met de landschappen Maiwa (Masenrempoeloe), Doerie, Kassa, Batoelappa, Alietta (Adjatapparang), Soeppa en Sawietto (T. 1. T. L. Vk. XXXVI, p. 152—230).

Nederlandsche Staatscourant.

Niemann (G. K.), De Boegineezen en Makassaren (B. T. L. Vk. 5= volgr. IV, p. 74—88 en 266—286).

Notulen van de algemeene en directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Perelaer (M. T. H.), De Bonische expeditiën. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Leiden, 1872.

Proceedings of the United States National Museum.

Riedel (J. G. F.), De Topantunuasu of oorspronkelijke volksstammen van Centraal-Celebes (B. T. L. Vk. 5e volgr. I, p. 77~95).

Rouffaer (G. P.), Catalogus van Oost-Indische weefsels, Javaansche batiks en Oud-Indische meubels. 's-Gravenhage, 1901.

Rlitte (Dr. jur. J. M. Ch. E.), De schaking bij den Makassaar in verband met de hedendaagsche toestanden (T. I. T. L. Vk. XLI, p. 300—323).

Sarasin (P. und F.), Reisen in Celebes, ausgeführt in den Jahren 1893—1896 und 1902—1903. Band I—IL Wiesbaden, 1905.

Schmeltz (J. D. E.), Indonesische Prunkwaffen (f. A. f. E. IH, p. 85—115).

Schuyt (P.), Langs oude en nieuwe wegen (Af. N. Z. G. 1913, p. 341—370).

Schuyt (P.), Het tegenwoordige landschap Todjo (Af. N. Z. G. 1915, p. 262 e.v.).

Spat (C), Bamboekokers uit Loewoe (Elsevier's Maandschrift, 1912, II, p. 36 e.v.).

Spat (C), Schilden van buffelleer uit Loewoe (Het N. I. huis Oud en Nieuw, ie jaarg. (1912), p. 156—160).

Staal (ƒ. J.), De ontdekking van het Posso-meer (T. N. A. G. 1913, p. 786—788).

Stok (N. P. van der), Het eiland Saleier (T. I. T. L. Vk. XV, p. 398—445).

Tideman (J.), Het landschap Laikang (B. T. L. Vk. 7» volgr. V, p. 648—657).

Treffers (F.), Enkele kantteekeningen op „Reise von der Mingkoka-Bai nach Kendari". Hoofdstuk VI van „Reise in Celebes", door Dr. P. en F. Sarasin, deel I. Wiesbaden, 1905 (T. I. T. L. Vk. LV, p. 223—229).

Treffers (F.), Het landschap Laiwoei in Z. O. Celebes en zijne bevolking (T. N. A. G. 2= Ser. XXXI, p. 188—221).

Tijdschrift van Binnenlandsch Bestuur.

Tijdschrift van Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Tijdschrift van het Nederlandsen Aardrijkskundig Genootschap.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Sluiten