Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER PLATEN

Plaat I. Fig. i. SriAza.lt (Posso) (Inv. n». 1926/78, blz. 115). — Fig. 2. SirihXaaA (ft») (Inv. n°. 1926/80, blz. 114). — Fig. 3. Pinangachaax (Mengkokd) (Inv. n°. 1926/637, blz. 81).

Plaat IL Fig. I. SrMtasch (Posso) (Inv. n°. 1926/U3, blz. 112). — Fig. 2. SiriAzzk (Toradja's) (Inv. n». 1232/103, blz. 110). — Fig. 3. Wierookvat (Takalar) (Inv. n«. 1008/63, bis. 63). — Fig. 4. Sigarettenkokers (Botton) (Inv. n°. 1904/297, blz. 99).

Plaat III. Fig. 1. Stormhoed (Makassar) (Inv. n». 202/16, blz. 36). — Fig. 2. Muts (Tominibocht) (Inv. n°. 776/48, blz. 125). — Fig. 3. KoppensneUersattribnut (Kolaka) (Inv. n». 1904/295, blz. 97).

Plaat IV. Fig. 1. Hoofdsieraad (Zuid-Celebes) (Inv. n°. 37/174, blz. 57). — Fig. 2. Hoofdring (Tobada) (Inv. n°. 1456/5, blz. 126). — Fig. 3. Hoofdring (Midden-CeUbes) (Inv. n». 1926/653, blz. i27> — Fig. 4. Hoofdring (Midden-Celebes) (Inv. n». 1926/657, blz. 127). — Fig. 5. Handboei (Banggaaï) (Inv. n°. 370/2248, blz. 98).

Plaat V. Fig. 1. Hoofddoek (Toradja's) (Inv. n». 17:0/100, blz. 136). — Fig. 2. Hoofddoek (Tobada) (Inv. n°. 1456/22, blz. 137).

Plaat VI. Fig. 1. Bamboekoker (Rante Pao) (Inv. n°. 2017/14, blz. 118). — Fig. 2. Bamboekoker (Rante Pao) (Inv. n». 2017/15, blz. 118). — Fig. 3. Bamboekoker (Midden-Celebes) (Inv. n». 1977/77, deel XIX). — Fig. 4. Hoed (Tomboekoe) (Inv. n». 150/1, blz. 85).

Plaat VII. Fig. 1. Spijsdeksel (Kandart) (Inv. n<>. 1890/4, blz. 80). — Fig. 2 en 3. Guitaar (Zuid-Celebes) (Inv. n". 1130/100, blz. 57).

Plaat VIII. Fig. 1. Staatsielans (Saleier) (Inv. n». 37/219, blz. 42). — Fig. 2. Lans (ZuidCelebes) (Inv. n°. 1239/150, blz. 9). — Fig. 3. Lans (Zuid-Celebes) (Inv. n». 536/5, blz. 7). — Fig. 4. Lans (Zuid-Celebes) (Inv. n». 964/20, blz. 6). — Fig. 5. Staatsielans (Makassar) (Inv. n». 202/6, blz. 42). — Fig. 6. Staatsielans (Bone) (Inv. n». 202/5, blz. 42). — Fig. 7. Lans (Makassar) (Inv. n». 360/5353, blz- 8) Fig. 8. Lans (Zuid-Celebes) (Inv. n». 368/12, blz. 8).

Plaat IX. Fig. 1. Kris (Zuid-Celebes) (Inv. n<>. 306/7, blz. 18). — Fig. 2. Zwaard (Kolaka) (Inv. n». 1456/94, blz. 95). — Fig. 3. Kris (Zuid-Celebes) (Inv. n». 1070/220, blz. 24).

Plaat X. Fig. 1. Zwaard (Zuid-Celebes) (Inv. n«. 730/17, blz. 27). — Fig. 2. Zwaard (ZuidCelebes) (Inv. n». 1926/748, blz. 26). — Fig. 3. Staatsiekris (Goma) (Inv. n«. 1560/7, blz. 43). — Fig. 4. Staatsiekris (Gowd) (Inv. n°. 1560/6, blz. 43).

Sluiten