Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

730/10. Lans, als voren, doch de punt zeer oud, met dertien bochten. De steel als voren. Schacht van bruin hout, geringd en van verticale insnijdingen voorzien. Bus van geelkoper met vele rondgaande ruggen, van onderen verdikt. Zonder kraag. Makassar.

L. 177, 1. punt 31,8, br. 3, dm. schacht 2,3 cM.

I35/1 x)- Als voren, doch de punt golfvormig gedamasceerd met drie bochten. Korte steel met eene groeve in het midden. Schacht van zwart verlakt hout, met zilver spiraalvormig omwoeld. De schoen van geelkoper, de bus van zilver. Scheede cylindervormig met verdikt ondereinde, van zwart verlakt hout, met zilveren banden omwonden. Z.

L. 198, 1. punt 14, br. 2,9, dm. schacht 2,2 cM.

f. De punt met weerhaken, de schacht van hout.

37/217. Als voren (Mak. kandjai*), doch de punt met unilateralen weerhaak. Schacht van palmhout, smaller uitloopend, met bus van effen roodkoper. Z. L. 172, 1. punt 12, br. 1,6, dm. schacht 1,6 cM.

1526/22. Als voren, doch de punt met lange bilaterale weerhaken; steel lang en cylindervormig, met dik trapeziumvormig, boveneinde, dat in de schacht gestoken is. Deze van lichtbruin hout, aan het boveneinde dunner, het ondereinde met eene rotanomvlechting, die door een touwtje met den steel der punt verbonden is. Djampoewa, Gowa.

L. 206, 1. punt 27, br. 6, dm. schacht 2,5 cM.

1018/1068). Als voren, de punt met grooten unilateralen weerhaak op vierkanten langen steel met een gebogen, handvormig eindigend uitsteeksel *aan de zijde tegenover den weerhaak nabij het boveneinde. Dunne schacht van bruin hout, die van een ijzeren bus aan het ondereinde is voorzien. Op eenigen afstand van het boveneinde is aan den schacht een cylindervormige bundel zwarte tusschen witte haren bevestigd. Z.

L. 208, 1. punt 23, br. 2,6, dm. schacht 1,5 cM.

I599l352 *)- Als voren, de punt vierhoekig, naar onderen dunner, met weerhaak als voren; nabij het boveneinde een omgebogen krul tegen het zijvlak tegenover den weerhaak. Schacht van bruin hout met een geelkoperen ring aan het ondereinde; aan het boveneinde een achthoekige verdikking'en daaronder eene versiering van zwart en wit geitenhaar, cylindervormig bijgeknipt met enkele lange haren 5). Z.

L. punt 21, br. 2,4, 1. schacht 200, dm. 1,4 cM.

I5?9/353. Als voren, doch de steel van de punt cylindervormig, gedeeltelijk spiraalvormig gedraaid en in plaats van een ring aan het ondereinde van de schacht de roodkoperen bus van een wandelstok. Z.

L. punt 19, br. 1,9, 1. schacht 201, dm. 1,3 cM.

1018/107. Als voren, doch de punt met bilateralen weerhaak, de steel effen, in doorsnede vierhoekig, met drieslippig bladvormig uitsteeksel, als voren. Schacht van bruin hout met geelkoperen bus. Dicht bij het boveneinde een cylinder van witte en zwarte haren. Het boveneinde verdikt en kegelvormig. Z.

L. 218, 1. punt 20, br. 1,8, dm. schacht 1,5 cM.

300/7486). Als voren (piarif?), model, bestaande uit twee punten, ieder met bilateralen weerhaak, de eene steel dwars tegen den andere staande en beide nabij

1) Serie 135 aankoop Dec. 1871.

2) Matthes, Mak. Wdb. 46, s. v. karijdjaï met Atlas, pL VIII, fig. 10.

3) Serie 1018 aankoop Sept. 1894.

4) Serie 1599 leg. T. J. Vkltman, Juni 1907.

5) VgL Matthes, Atlas, pl. VIII, fig. 7.

6) Cat Tent. Par. n°. 339.

Sluiten