Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormige steelring met rondgaande verdikkingen en snoerornament. Scheede van bruin hout, zeer beschadigd, zonder schoen. Het huis uit een afzonderlijk stuk hout bestaande met concaven bovenrand. Met touwtjes is aan de scheede een dik snoer vastgebonden, waaraan met een lus een gordel is bevestigd. Deze van geweven katoen met breede óranje streep, door smalle grijze en roode gevolgd; een deel doorwerkt met gouddraad (randen en ruitornament) en veelkleurige zijden bloempjes; het einde van den gordel gevormd door talrijke rose en roode zijden snoeren. De gordel geknoopt in een stuk rood gebloemd katoen. Djampoewa, Gowa.

L. lemmet 27, br. 7, 1. greep 8,5, dm. 2,7, 1. scheede 32, br. 3,2-13,4 cM. ieïs/61) Kris als voren, doch het lemmet in wolk-en golfpatroon gedamasceerd. Green van donkerbruin verlakt hout, in den vorm van een zeer gestileerden hinkenden Garoeda, grootendeels in bloem- en bladpatroon opgelost. Schotelvormige gouden (?) steelring met paarlrand en daaronder een snoerband. De scheede geheel met zilver (?) bekleed, de voorzijde versierd met drijfwerk, over zes banden verdeeld: dieren o. a. bovenaan een olifant tusschen bloemen en bladfiguren. Aan de achterziide alleen bovenaan en onderaan een bladkrul. Het huis van geelbruin hout beide zijden afgerond, de eene verdikt, de onderrand herhaaldelijk uitgeschulpt, de bovenrand slechts aan eene zijde óploopend. Z.

L. 44,5, 1. lemmet 36, br. 7,8, 1. greep 9, dm. 2,3, 1. scheede 40, br. 3—14,2 cM. ie«/ï Als voren, doch het lemmet onduidelijk gedamasceerd. De greep van ivoor, in den vorm van een weinig gestileerden Garoeda met spitsen snavel. Komvormige züveren steelring met een paarlrand om den smallen voet. De scheede met effen züver bekleed, van boven met touw omwonden. Het huis van donkerbruin gevlamd hout, de eene zijde recht afgesneden, de andere afgerond, de benedenrand recht, de bovenrand flauw concaaf. Z.

L. 39,6, 1. lemmet 29,3, br. 6,5, L greep 10, dm. 4,1, 1. scheede 41,5, br. 3,2—15 cM. 1070/222 »). Als voren, doch het lemmet zeer goed gedamasceerd. Greep van lichtbruin hout, de vorm als voren. Geelkoperen schotelvormige steelring met ingegrifte bladvormigê ornamenten. De scheede van geelbruin hout; in het ondereinde is een niet vooruitstekend driehoekig stuk zwart hout ingelegd; het huis uit een afzonderlijk stuk geelbruin gevlamd hout, van boven flauw concaaf, van onderen convex en aan beide hoeken in een punt eindigend. — Volgens den verkooper in de binnenlanden van Stam verkregen. Z.

L. 33, 1. lemmet 26, br. 5,9, 1. greep 7, dm. 3,1, L scheede 31, br. 2,4—10,6 cM. 807/2* »). Als voren, doch het lemmet veel breeder en langer. De greep van zwart hoorn de Garoeda met een zilveren halsketting met borstsieraad. De benedenhelft met bladzilver bekleed, waarin bladfiguren gedreven zijn, met touwvormige verhevenheden De bovenhelft met blad- en bloemvormig snijwerk versierd. De scheede uit twee stukken rood geverfd hout bestaande, het huis mervormig, van een afzonderlijk stuk bruin hout. Z.

L. 44, X. lemmet 34,5, br. 8, 1. greep 7,5, 3, 1. sleede 36, br. 2,9-13,7 cM. *o6/o. Als voren, het lemmet gedamasceerd. Greep van ivoor, de vorm als voren, doch de snavel zeer spits, het benedengedeelte bloemkelkvormig met uitstekende kelkbladeren. Geelkoperen steelring met twee rijen reliefruit.es. Scheede van brum hout met züveren, niet uitstekenden schoen; afzonderlijk schuitvormig mondstuk, aan eene zijde afgerond, aan de andere recht afgesneden *). Z.

L. lemmet 32,5, br. 7, L greep 8, dm. 3, 1. scheede 42, br. 4—14,5 cM. 16/78 Als voren, het lemmet met flauwe sporen van damasceering. De greep van zwart hoorn, van denzelfden vorm als voren, doch meer gestüeerd en met minder

1) Serie 1535 aankoop Mei 1906.

2) Serie 1070 aankoop Oct. 1895.

3) Serie 807 aankoop Nov. 1890. „,7TTT £ c „

4) Vgl. Matthes, Atlas, pl. VII, fig. U - I. A. f. E. XVIII, 64, fig. 2.

Sluiten