Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervaardigd, bevestigd; als steel dient een, met oranje papier beplakt, eindje rotan. — Door vrouwen te Gowa vervaardigd.

H. 29, dm. 9 cM.

VII. Spelen voor volwassenen.

27/260. Doos met hanesporen {tadjivan bruin palmhout, rechthoekig, met inschuivend deksel, dat een raamwerk vertoont, waann van terzijde een blokje kan worden geschoven, waarop acht ijzeren sporen van verscndlenden vorm:

1. Opschrift onleesbaar.

2. lamba1) lada.

3. lamba doen doe.

4. lamba sele.

5. tadji lamboesoe8).

6. sapoekala *).

7. lamba toe Gowa6), het meest gewild.

8. lamba oegi. Z.

L. doos 20, br. 4, h. 6, 1. sporen ",5—»3,5 cM-

1*76/1 •). Als voren, van bruin, gepolijst hout, doch de beide lange zijden zwart. Het dekse inschuivend, aan eene der lange zijden, met wit metalen hengsel. Hieraan is een blokje bevestigd met acht gaten, waann slechte vijf ijzeren sporen steken, waarvan drie met recht en twee met gebogen lemmet (met een en dne bochten). Gowa.

L. doos 16,4, br. 5,2, h. 2,5, 1. sporen 10,9—11,7 cM.

,7/262 Kooi (koeroengangt), model van bamboereepjes, halfbolvormig, a jour vofgens drierichtingssysteem gevlochten; dikke randhoepel; bovenaan een rond gat, waaraan een lus. — Wordt over den vechthaan geplaatst. Z.

Dm. 14, h. 11 cM. ii27/26* Toestel (parasila*), bij hanengevechten.in gebruik; rechthoekig plankje; miadVn óp een der randen staat een stijltje, welks boveneinde gaffelvormig; is mteekeept en waardoor een stokje is gestoken; in het midden van den stijl een rechthoekig gat - De overwonnen haan wordt met den kop in de gaffel gestoken. Z. L. 29, br. 23, h. 39 cM. _ 6^/7 ') en 607/4310). Manden (tobangV) djangang), om den haan m te dragen, als men naar hrt hanengevecht gaat. Cylindervormig, van rechtopstaande rotanstaven met een hokten schijf als bodem8 Elk viertall staven * afgewisseld door twee langere die met de uiteinden naar elkander toegebogen zijn en daar met rotanvezels bij S 4rbovendiën met wit katoen, omwonden zijn. Langs de boven- en benedenranden va^ den cylinder van binnen en buiten een rotanhoepel, waartusschen de staafjes zijn bevestigd. Makassar.

H. 29 en 35, dm. 18,5 en 25 cM.

37/246. Spel (pagalatjangang™), rechthoekig houten Wol,™ ondereneenip« afgerond, vaYi boven concaaf; aan weerseinden een rond bakje (anrong) en op het

,) Matthes, Mak. Wdb. 427, s. v. tadji met Atlas, pl. VIII, fig. 29. - Vgl over hanengevechten Matthes, Bijdragen, 116-125. - van der Hart, Re***, pl. naast p. 205.

2) Lamba (Mak.) = bocht (Matthes, Mak. ^di.6^, s. v. i« lamba)

3) Lamboesoe (Mak.) = recht (MATTHES, Mak. Wdb. 652, s. v. I» Idmboesoe).

4) Zonder bocht (matthes, o. c. s. v.).

5) Toe Gowa = bewoners van Gowa.

6) Serie 1376 don. J. Wolterbeek Muller, April 1903.

7) Matthes, Mak. Wdb. 55, s. v. 1° £rw« met Atlas pl. VHI, fig. 27.

2j Matthes,' Mak. Wdb. .7., , v. parasila met Atlas £ ^ ^ **

dragen,- 124. •

10) N. St. Crt. van 11 Juli 1889, n°. 116. ,

11) Matthes, Mak. Wdb. 398, s. v. i° tobang met Atlas, pl. VIII, fig. 28.

,2) Matthes, Mak. Wdb. 116, s. v. galaïjang met Atlas, pl. XIH, fig. 10. Vgl. de beschrijving,

I. c. 1144—1145. — Wem, Bedragen, 126.

Sluiten