Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,7/,66. O dia, als voren, doch bestaande uit een bamboereep, grootendeels bedekt met gevlochten, ongekleurde, zwarte en roode lontarbladreepen, die een geblokt patroon ^SS^%tiefA vormen, de randen met uitstekende punten. Bovenaan twee uitstekende vleugeltjes. Z.

L. m, br. 3 cM.

«/«8 en ,70. Odja tikaroengi), bundels nerven van inroe-U&A (adidi), door diagonaal gevlochten rotanringen vereenigd en door touwtjes tot een bezem verbonden (358) of gedeeltelijk met grijs katoen omnaaid (370). Z.

L. 100 en 103, dm. 4,5 en 4—8 cM.

,7/724 Adidi wara»), een bos palmbladnerven, aan een einde omwikkeld met oranje katoen en daarover een klein, zeshoekig mandje van ongekleurde lontarbladreepen, volgens drierichtingssysteem gevlochten. Z.

l. 30, dm. 3,5 cM.

37/368. Toedangang djoedjoe maradja»), bezem van de stelen w1 klapper (inroeYblad (adidi); bovenaan in een krans door gaten in een houten schijfje gestoken op verschillende plaatsen met diagonaal gevlochten rotanringen omgeven, grootendeels met wit katoen bekleed en onderaan omgeven door een ring van ongekleurde lontarbladreepen, volgens drierichtingssysteem gevlochten met enkele zwarte en roode, zespuntige sterren. Z.

L. 108, dm. 10 cM.

IW4|, 4) Lont (djoedjoe »), kegelvormige bos bladstelen van palmbladeren, omnaaid met rood, wit en blauw katoen. Hieraan een in elkaar gedraaide reep vuü katoen. Gebruikt om booze geesten te verdrijven door den stank, dien hij verspreidt. Binamoe.

l. 116, dm. 5—10 cM.

6<4/o 6). Sis o en riwoe7), bestaande uit een afgeknot kegelvormigen bundel bladstelen met wit katoen overtrokken en aan de basis gevat in een, van lontarbladreepen rechthoekig gevlochten mandje met achthoekigen bodem. Makassar.

L. 97, dm. 10 cM.

131/34- Pij1 (jantjoe% van rotan, het eene einde met wit en rood papier omwonden. — Tot afwering van booze geesten. Z. L. 97, dm. 0,6 cM.

i,i/,e Als voren, doch aan het uiteinde met veeren van gevouwen, ongekleurde of ongevouwen, ongekleurde en roode lontarbladreepen. — Tot afwering van booze geesten. Z. ëSSw-^

L. 58, dm. i cM.

,7/,67. Boelo paseya-seya»), twee door een touwtje aan elkaar verbonden stukken bamboe, over een groot gedeelte der lengte meermalen gespleten. — Gebezigd bij ziekte, bevalling, besnijdenis, tandenslijping, huwelijk, enz. Z.

L. 54 en 57, dm. 5 cM.

i) Matthes, Mak. Wdb. 866, s. v. bdja met Atlas, pl. IX, fig. 14. — Wem, Over dt Bissoes,

P' a6) Matthes, Mai.^Wdb. 8S5, t. v. adidi met Atlas, pl. IX, fig. 12. - Wem, Over dt Bissoes, p. 6 met pL I, fig. 12. _.

3) Matthes, Boeg. Wdb. 465, s. v. djoedjoe met Atlas, pl. IX, fig. 10. — Idem, Over de Btssoes, p. 6 met pl. I, fig. 10.

4) Serie 1594 don. G. Maan, April 1907.

5) Matthes, Mak. Wdb. 546, s. v. djoedjoe en 201, s. v. bongka met Atlas, pl. LX, fig. 10.

6) N. St. Crt. van 11 Aug. 1889, n». 161.

7) matthes, Atlas, pl. IX, fig. ii. — Wem, Over de Bissoes, p. 6 met pL I, lig. ii.

8) matthes, Mak. Wdb. 668, s. v. Mnjtjoe. — Idem, Over de Bissoes, pl. II, fig. 9-

9) Matthes, Boeg. Wdb. 721, s. v. l« s'eya met Atlas, pl. IX, fig. 17. - Wem, Over de Bis soes, p. 6 met pl. I, fig. 17-

Sluiten