Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn/i Brief, in Boegineesch karakter, van den To Moilal&nga&n den Poenggawa waarin de eerste schrijït, dat de prauw van Mapalakaja vz* Java gekomen is dat dTgoederen te Tjen rana» zwaar zijn belast en verzoekt, dat dit vermind<*d wode. Gedateerd Makassar 1825. Op het zegel staat: ^ *^ ^V'»

d. i. Al wathik billah Joesoef AU Tri (?) al Bom. Z.

1720/1M. Handschrift, bevattende een Boegineesch gedicht, dat behoort tot de nitloóoers der La Galigo »)-poëzie, waarin de verdere lotgevallen van de afstammeHngTder indeLa d/^iteratuur optredende nevenpersonen worder'beschreven Difgedicht handelt over zekeren La Makaroda, een afstammeling van Aijt Latde van westelijk TJina, over zijn oorlogvoeren, enz. Z.

L. 18, br. II cM.

1720/2. Als voren, doch bevattende eene oud-Boegineesche episodei van de La Ga4" ,Hiteratuur, die handelt over Saweri Gadtng en I Tjindat van Tjma. Z. L. 17,5, br. 11 cM.

VII. Varia.

37/797. Stop, van een koker(?), van lichtbruin hout, vertoonende een duivelskop met grooten neus. — Beteekenis niet bekend. Z. H. 6,5 cM.

Zuidoost- en Oost-Celebes. GROEP I.

Spijs en drank. — Opwekkende middelen*). I. Gereedschap tot bereiding, gebruik en bewaring van spijzen.

i4«6/oo») Sagolepel, van een stuk donkerbruin hout; het blad ovaal, onderaan afgeroÏbWnaln met schuine lijnen overgaand in een dikk^cylindervormigen stfel, boven aan dezeö een plat rechthoekig knopje. Tokeja, Lamboega. Z. O.

L. 91, br. blad 5,5, dm. steel 2 cM.

1904/317"). Stamper*), van een rijstblok, van grijs hout, cylindervormig, met kegelvormig verdikte uiteinden. Kandari. Z. O. L. 48, dm. 3—6,5 cM.

^6/102 Kokosrasp»), ruwe tak, aan het boveneinde in een drievoudige vork ove^aand*' tiende buitenzijde van een dier einden is met rotanreepen een stuk 3!? v'asigfbonSen. dat bovenaan eene convexe snede met talrijke insnijdingen vertoont. 73» Lolaki, Laloemera. Z. O.

L. 97 cM.

1) Serie 1720 don. A. Hoff, Oct. 1909.

48, 77, 141 met afb. 52 (p. 74).

5) Serie 1456 don. Sarasin, Sept. 1904. r TT /■,„,-■» D LXXIX.

6) Serie 1904 don. Bat. Gen. v. K. en W. Dec. 1914. - Not. Bat. Gen. LI (1913), P- ^**A> n°. 16567.

7) Vgl. Grubaukr, p. 56, fig. 37.

8) Vgl. Sarasin, Rcisen in Celebes, II, 293, fig. 103.

Sluiten