Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,800/2!) Spüsdeksel Uonloetoe), als voren, doch volgens de samengestelde o2lSphiJSSSS! ^ ."Sdc paa'rse, zwarte, groene en ongekleurde lontarbladreepen gevlochten. Kandari. Z. O.

Dm. 3*—4«, b. 10 cM- . , L ...

2\ Als voren doch van aaneengenaaide /aarf«»-bladreepen, de buitenzijde J2 metzwarten rand. In het midden een diagonaal van ongekleurde en

^te8 Seoen Sc^SeT cylindervormige knop met geplooiden, rooden kraag omzwarte JeePenJeI^crntr!n,esyDuntiKe ster met witte omtrekken op rooden grond. Op Sn^ omgeven door geplooid, ongekleurd

vlechtwerk. Boeion. Dm. 21, h. 12 cM.

n.l„A t\ Als voren plat half bolvormig, doch de onderrand met zwart en roode I904/3u*)- ^1V0"°» P„ 'j ne knoD van ongekleurde, roode en zwarte reepen

H. 21, dm. 52 cM.

«i Als voren doch veel kleiner, de onderrand met zwarte trapfiguren 1926/764*). Als voren, Qocn , ongekleurde en zwarte, van boven

wisselend rood, groen, zwart en ongekleurd. Boeion.

en >• strepen. Kandari. Z. O. L. en br. 31 cM.

Zie pL VII, fig. I.

/ „(\ ,nT6^ Malies*), van rf^-bladreepen, volgens de omslmgenngsen driehoeken. Boeton.

^^r^^^ -epen horizontaal ^

b^an^ ong^urd, met twaalf uitstekende punten aan

den bodem. Kabaena. Dm. 15, h. 10 cM.

\\ Serie 1890 ruiling Kon. Mü. Acad. Juni 1914. 2 Not. Bat^Gen. LI (1913), P- ^/. 17019 3) Not. Bat. Gen. LI (1913), P- LX.XV, nO. 16525. }j Not. Bat. Gen. LI (l9«3), P- "°- ^

O Not. Bat. Gen. LI (1913), P- LXXIV» n°' l65l66) L. c. p. LXXV, n». 16524.

£ N^at'Gtn. XLVI (1908), p. XCLI, rA 13482.

8 SS^aS-- r. /. £2 *»■ L, 3X6 met pL IV onder hnks.

Sluiten