Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1926/213, 223 & 252. Hoofddoeken, als voren, doch in het midden eene achtbladerige, rood en oranje bloem met groene omtrekken (213) of een klein, rood vierkant (223) of een cirkel, die door eene zesbladerige, witte bloem in twee groene, twee roode en twee blauwe segmenten verdeeld wordt (252). Langs den rand afwisselend roode en oranje rechthoeken, gescheiden door zwarte of oranje Andreaskruisen en daarboven een rij groene bladkrullen tusschen een roode en een paarse lijn (213) of een rij roode, groene en oranje driehoeken, omgeven door paarse bladkrullen en Andreaskruisen (223) of eene rij afwisselend roode, oranje en groene ruiten (252). De hoeken rood, groen en oranje (213) of rood (223) of groen (252). Bovendien is in de hoeken bij n°. 223 een, uit een oranje en een groenen driehoek bestaand vierkant, gevuld met roode stippen en met een rood, boomvormig, in een driehoek uitloopend uitsteeksel in een der hoeken en bij n°. 252 twee oranje en twee paarse bloem (?)-figuren. M.

L. 51, 49,5 en 53,5, br. 50, 49,5 en 53 cM.

1926/247 & 261. Als voren, doch het vierkant in het midden verdeeld in vier kleinere vierkanten, gevuld met vierpuntige sterren of door, met groene ruiten gevulde, zwarte diagonalen in twee driehoeken verdeeld (247) of door zwarte lijnen in twee groene en twee ongekleurde cirkelbogen verdeeld (261), door roode en zwarte lijnen omgeven. De omringende vierkanten en rechthoeken gevuld met achtpuntige, roode en zwarte sterren met een blauwen cirkel als kern of met zwarte en groene ruiten en driehoeken met gestileerde buffelkoppen (247) of met zwarte, poortvormige figuren met groene omtrekken op rooden grond of met groene en roode kruisbloemen op ongekleurden grond (261). De randen zwart en rood (247) of bovendien groen (261). Twee hoeken gevuld met een achtpuntige ster (247) of met roode en zwarte, gestileerde buffelkoppen en zwarte driehoeken met roode omtrekken (261). Langs den rand bij n°. 261 roode en zwarte bladfiguren. Posso.

L. 72 en 68, br. 71 en 68 cM.

1926/212, 220, 242 & 249. Als voren, doch door roode en paarse (212, 220 en 242) of roode en groene (249) lijnen verdeeld in vierkanten en rechthoeken, die gevuld zijn met groene, paarse en roode (212 en 242) of alleen paarse en roode (220) ruiten met witte omtrekken of met roode, krulvormige figuren (gestileerde buffelkoppen) op witten grond (212, 242 en 249) of met roode, vierpuntige sterren op witten grond met witte, zwart gestreepte ruiten als kern en paarse kruisbloemen op witten grond (249). Twee hoeken paars en rood (212) of wit (220) of paars en groen (242 en 249). De randen paars en rood (212) of groen en rood (220, 242 en 249). Posso.

L. 71, 68, 72 en 66, br. 71, 66, 72 en 66 cM.

1926/235, 237, 245, 271 & 287. Als voren, in het midden vier vierkanten, waarvan twee door diagonalen in een ongekleurden en een rooden driehoek verdeeld zijn. De beide andere met gestileerde, roode buffelkoppen gevuld. In de ómringende banden hetzelfde ornament en bovendien ruiten met rechte uitsteeksels. De rand versierd met ongekleurde cirkelbogen op rooden grond. Twee hoeken tegenover elkaar onversierd; n°. 237, 271 en 287 bovendien versierd met roode boomfiguren, n°. 235 met pijlpuntvormige figuren. 235, 245, 271 en 287: Posso, 237: M.

L. 70, 70, 66,5, 66 en 74,5, br. 69, 69, 66, 65 en 73,5 cM.

1926/203, 238, 244, 246 & 275. Als voren, doch oranje met groene en roode (203, 238, 244 en 246) of zwarte, roode en geblokte (275) randen. De figuren rood, groen en zwart. In het midden een vierkant, gevuld hetzij met vierbladerige bloemen (203, 244 en 246), n°. 203 bovendien met ruiten met hoornvormige uitsteeksels, hetzij met een groen en rood gekleurde, vierpuntige ster (238), hetzij verdeeld in vier vierkanten, die öf gevuld zijn met roode en groene driehoeken met een cirkel aan de punt óf met vierpuntige sterren met hoornvormige uitsteeksels aan de punten (275). In de beide omgevende banden het laatste ornament in vierkanten (275) of vierbladerige bloemen, ruiten en driehoeken met hoornvormige uitsteeksels (238) of alleen

Sluiten