Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laatste ornament (203, 244 en 246), alles rood en zwart op oranje grond. 238: Posso, 203, 244, 246 en 275: M.

I" 73, 72, 7i,S, 72 en 73, br. 72,5, 71, 71, 71 en 72 cM.

1926/243, 251, 263 & 268. Hoofddoeken, als voren, doch het vierkant in het midden begrensd door zwarte en groene (243) of zwarte en roode (251, 263 en 268) strepen en door de diagonalen verdeeld in vier ongekleurde (243) of twee ongekleurde en twee roode (251) driehoeken, n°. 251 bovendien met twee, met roode, gestileerde buffelkoppen gevulde banden. Het vierkant in het midden bij n°. 263 door een vierpuntige ster in twee roode en twee ongekleurde cirkelbogen verdeeld en bij n°. 268 door twee elkaar kruisende, roode banden met krulvormige uitsteeksels in vier gelijke deelen verdeeld. De omgevende randen gevuld met zwarte poortvormige figuren met witte omtrekken op rooden grond, met roode en groene, vierpuntige sterren en zwart en groene ruiten met roode omtrekken of met roode en zwarte, gestileerde buffelkoppen (243) of met roode, witte en zwarte kruisbloemen, begrensd door groepen witte, zwart gestreepte ruiten (251 en 263) of met roode, gestileerde buffelkoppen en kruisbloemen, begrensd door witte, zwart gestreepte ruiten en roode driehoeken (268). De randen zwart, geel en groen (243) of zwart en rood (251, 263 en 268), versierd met roode en groene bladfiguren (243) of witte, zwart gestreepte ruiten (251). 243, 251 en 263: Posso, 268: M.

I» 75, 76, 69 en 71, br. 74, 76, 67 en 69 cM.

1926/208, 219, 232 & 240. Als voren, doch in het midden eene kruisbloem, zwart en geel (208), rood met zwarte omtrekken (219), rood en zwart met gele omtrekken (232) of rood met witte en zwarte nerven (240) in een vierkant, dat overigens gevuld is met zwarte cirkelbogen en roode of groene driehoeken (208) of met gele driehoeken met roode omtrekken (219) of met roode, gestileerde buffelkoppen (240). De omringende banden gevuld met kruisbloemen en zwarte ruiten met rechte en kromme uitsteeksels (208) of met roode ruiten met hoornvormige uitsteeksels en zwarte kruisbloemen (232) of met roode en zwarte kruisbloemen en vierpuntige sterren, door roode ankers gekruist (219) of met gestileerde swastika's, ruiten met ankervormige uitsteeksels en halve cirkels (240). De randen rood, wit en zwart (208) of rood en zwart (219, 232 en 240), de grond geel. 208 en 232: Posso, 219 en 240: M.

L. 89, 69, 78 en 80, br. 87, 69, 77 en 79 cM.

1926/207, 210 & 266. Als voren, doch met flauwe (207) of duidelijke (210), roode driehoeken op gelen grond, of door dubbele, roode lijnen gevormde ruiten en driehoeken op witten grond (266). Alleen twee tegenover elkaar liggende hoeken versierd met concentrische vierkanten, gescheiden door eene rij witte, zwart gestreepte ruiten (207 en 210) of twee rijen roode en ongekleurde driehoeken (266). In het middelste vierkant een roode en witte (207) of roode en zwarte (210) ruit met krulvormige uitsteeksels aan de hoeken of twee roode horens met zwarte omtrekken (266). In de buitenranden van het vierkant groepen ruiten en driehoeken, roode, groene en zwarte (207) of roode en groene driehoeken (210). M.

I" 63, 71 en 69, br. 61,5, 70 en 67 cM.

1926/205, 216, 280 & 289. Als voren, doch in het midden twee met een rood en zwart blad en twee met een roode en zwarte ruit met rechte en kromme uitsteeksels (buffelkoppen) gevulde vierkanten (205 en 216) of een vierkant met roode horens op witten grond (280) of een vierkant, door de diagonalen verdeeld in vier, ieder met een vijfpuntige, roode en groene ster gevulde driehoeken (289). In de omgevende randen groene en roode sterren met kromme uitsteeksels, vierbladerige bloemen, roode, groene en zwarte ellebogen en schuine strepen, begrensd door ruiten (205) of vierhoeken, gevuld met gestileerde buffelkoppen, ruiten, sterren en kruisbloemen (216) of vierkanten, gevuld met ruiten en zwarte en roode driehoeken, omgeven door horens of sterren en driehoeken (280) of roode en zwarte vierkanten met witte randen of kruisbloemen (289). De randen rood en groen (205 en 280) of rood, groen en zwart (216) of rood, wit en groen (289), de grond wit. Posso.

L. 78, 72, 69 en 79, br. 78, 71, 67 en 77 cM.

Sluiten