Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1926/204, 215, 233, 236 & 286. Hoofddoeken, als voren, doch in het midden een vierkant, verdeeld in twee ongekleurde en twee zwarte, kleinere vierkanten (204) of in vier roode en vier ongekleurde driehoeken (286) of in vier kleinere vierkanten, gevuld met roode, groene en zwarte, vierpuntige sterren op gelen grond (236) of gevuld met vier roode cirkelsegmenten, omgeven door witte, paars gestreepte ruiten, met een zwart vierkantje als kern (233) of gevuld met groene en roode bladeren en gebogen takken (215). De omringende banden gevuld met zwart en wit gestreepte ruiten met roode omtrekken en gestileerde, roode buffelkoppen (204) of met witte en zwarte ruiten, zwarte en roode driehoeken met kromme uitsteeksels (buffelkoppen), groepen roode, witte en groene ruiten, enz. (215) of met roode en zwarte, vierbladerige bloemen en verticale banden met witte, paars gestreepte ruiten (233) of met rood, zwart en groene, vierbladerige bloemen en verticale banden met witte, zwart gestreepte ruiten (236) of met afwisselend roode, groene en zwarte driehoeken met cirkels in dezelfde kleuren aan den top (286). De randen rood en groen (286), zwart, rood en groen (236), zwart en rood (233), zwart (204) of wit (215). 204, 233, 236 en 286: M., 215: Posso.

L. 79,5, 80, 77, 78 en 82, br. 79, 79, 75, 78 en 80 cM.

1926/200, 222, 229 & 231. Als voren, doch het vierkant in het midden verdeeld in zes deelen (200 en 229), waarvan vier driehoeken en twee vierkanten, de laatste gevuld met gestileerde buffelkoppen (200) of met zwarte ruiten, omgeven door roode stippen (229). Bij n°. 222 in het midden een roode ster, bij n°. 231 eene geel, rood en zwarte kruisbloem. De omgevende banden gevuld met ruiten, haakvormige figuren en gestileerde buffelkoppen (200) of roode, gestileerde buffelkoppen en witte, zwart gestreepte ruiten (222) of roode kruisbloemen en gestileerde buffelkoppen (229) of groene en roode ruiten, gestileerde buffelkoppen, kruisbloemen en roode sterren met een groene ruit als kern (231). De randen rood en geel (200), zwart en rood (222 en 229) of groen en rood (231), bij n°. 200 versierd met rechthoeken en cirkelbogen. 200 en 222: Posso, 229 en 231: M.

L. 72, 63, 70 en 75, br. 71,5, 62, 69 en 73 cM.

1926/202, 211, 224, 226, 267 & 278. Als voren, doch in het midden een vierkant, gevuld met eene vierbladerige, rood en ongekleurde bloem (267 en 278) of met een roode, vierpuntige ster, omgeven door lichtroode cirkelbogen (211) of met eene vierbladerige, rood en witte bloem met driehoekige, zwarte en roode uitsteeksels (226) of met eene vierbladerige bloem, omgeven door met gestileerde vogels (?) gevulde, ongekleurde driehoeken (202) of met een achtpuntige, ongekleurde ster op rooden grond, omgeven door zwarte en roode driehoeken (224). Langs de randen vierkanten, gevuld met witte en zwarte rechthoeken, paarse parallelogrammen en vierpuntige sterren (224) of met hetzelfde ornament als in het midden (202 en 211) of met in vier driehoeken verdeelde rechthoeken, gevuld met witte, zwarte en roode driehoeken (226) of met vierkanten, die in vier driehoeken verdeeld zijn, ieder gevuld met groene en roode ruiten en roode of ongekleurde cirkelbogen (267) of met in vier driehoeken verdeelde rechthoeken, gevuld met veelkleurige driehoekjes of roode cirkelsegmenten (278). In twee tegenover elkaar gelegen hoeken een gestileerde buffelkop, omringd door driehoeken en ruiten (226 en 278) of alleen door driehoeken (202 en 267) of alleen door ruiten (211). De beide andere hoeken door diagonalen in twee driehoeken verdeeld. De randen rood met zwarte en witte, geometrische figuren. 202, 224, 226 en 267: M., 211 en 278: Posso.

L- 74,5» 77,5, 77, 66, 80 en 79, br. 74, 77, 77, 65, 79 en 78 cM.

1232/88, 1328/6 en 1926/194 & 260. Als voren (siga1), doch donkerrood (88, 6 en 260) of vuurrood (194) en zwart op gelen grond. In het midden een vierkant, verdeeld in vier kleinere vierkanten, waarvan twee door de diagonalen in twee driehoeken verdeeld zijn. De beide andere vierkanten gevuld met gestileerde buffelkoppen. In de omgevende randen hetzelfde ornament en bovendien roode en zwarte

1) Vgl. Adriani en Kruyt, Geklapte boomschors, pl. II—V.

Sluiten