Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1926/256, 265 & 276. Hoofddoeken, als voren, doch in het midden eene vierbladerige bloem, rood, groen en zwart gestreept (256) of rood en groen (265) of rood en zwart gestreept (276). De omringende banden gevuld met roode, groene en paarse, vierbladerige bloemen, gescheiden door roode, groene en zwarte ruiten (256) of met roode en groene ruiten met kromme uitsteeksels en driehoeken (265) of met rood en zwart gestreepte bloemen, gescheiden door roode cirkels tusschen groene en zwarte lijnen (276). In twee hoeken gestileerde, roode buffelkoppen (256 en 265) of groene sterren met rechte uitsteeksels en zwarte driehoeken met roode omtrekken (276). De grond wit, de randen rood en groen (256), rood en zwart (276) of met groene en roode driehoeken (265). Posso.

I" 7',5, 77 en 72, br. 71, 77 en 70 cM.

1926/193, 221, 239 & 290. Als voren, doch in het midden een vierkant, verdeeld in twee roode vierkanten of roode en zwarte driehoeken (290), terwijl de beide andere vierkanten gevuld zijn met roode, groene en zwarte sterren (193) of met gestileerde buffelkoppen (221 en 239) of met zwarte ruiten, omgeven door driehoeken (290). De omringende banden gevuld met witte en zwarte ruiten, roode en zwarte, vierbladerige bloemen en vierspakige wielen (193) of met gestileerde buffelkoppen, witte en zwarte ruiten en roode driehoeken op zwarten grond (221 en 239) of met roode en zwarte kruisbloemen en vierpuntige sterren met ankervormige uitsteeksels (290). De randen rood en zwart, bij n°. 239 met mica belegd. 193, 221 en 290: M., 239: Posso.

L- 73, 83, 73,5 en 76, br. 72, 81, 72 en 75 cM.

1926/154, 254 & 282. Als voren, doch in het midden een vierkant, verdeeld in een groene, een gele en twee roode (154) of in twee witte, twee roode, twee groene en twee paarse driehoeken (254) of met eene roode, vierpuntige ster (282). Langs de randen ruiten met paarse cirkels langs de omtrekken, met een roode ster in het midden en omgeven door paarse banden met roode omtrekken (154) of vierkanten, die door roode of groene diagonalen in vier gelijke driehoeken verdeeld zijn (254) of rechthoeken met eene roode, vierpuntige ster (282). Twee hoeken omgeven door gele, paarse en roode rechthoeken met concentrische, paarse en roode cirkels in het midden (154) of met een rooden en zwarten, gestileerden buffelkop op gelen grond, omgeven door driehoeken en horens (282). 154 en 254: M., 282: Posso.

JL. 77, 88 en 71, br. 75, 87 en 71 cM.

1926/183, 225, 274 & 284. Als voren, doch het patroon bestaat uit een groot vierkant, omgeven door een oranje golflijn, door roode, oranje, paarse en groene lijnen in vier kleinere vierkanten en deze weder ieder in twee driehoeken verdeeld (183) of uit een vierkant, gevormd door oranje, roode en paarse driehoeken met eene vierpuntige, oranje en groene ster in het midden (274) of uit eene achtbladerige, oranje en groene bloem (225) of uit eene vierbladerige, roode en groene bloem (284). De hoeken blauw (183) of oranje en paars (225). Langs de randen een groene streep met roode, schuine strepen (183) of roode, groene en paarse strepen met roode bladkrullen in het tusschenliggende witte gedeelte (225) of roode en zwarte ellebogen (274) of paarse ruiten tusschen een oranje en een roode streep, met een groene stip in het midden (284). De grond wit. M.

L. 48,5, 51,5, 54,5 en 52,5, br. 47,5, 50, 54 en 52 cM.

1926/228, 273 & 285. Als voren, doch in het midden een vierkant, in negen paarse, roode of groene driehoeken met witte randen verdeeld, omgeven door rechthoeken, gevuld met roode, paarse of groene ruiten (228) of een zespuntige ster in een, door paarse en roode lijnen omsloten, gele ruit (273) of een rood vierkant, gevuld met witte, roode en zwarte ruitjes (285). In de omringende banden vierkanten en rechthoeken, gevuld met ruitjes (228) of met groene, paarse en roode kruisbloemen en groene en paarse, gestileerde buffelkoppen (273) of door diagonalen in vier driehoeken verdeeld (285). In twee hoeken gestileerde, roode buffelkoppen op witten grond, omgeven door paarse driehoeken (228) of paarse en groene buffelkoppen op

Sluiten