Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Deel XVI, blz. at, achter 300/963—064, bij te voegen:

2054/3 J). Kan, van rood aardewerk, met platten bodem, buikige wanden, die naar boven dunner worden en vooruitstekende tuit. De buitenzijde met bladfiguren en bloemranken en reliëf versierd. Op de bovenzijde van het handvat een ingegrift driehoeksornament en aan de zijkanten ruiten en reliëf. Langs den bovenrand een ornament van, met cirkelbogen gevulde driehoeken. De opening ovaal. Pampanoea.

H. 10, dm. 11,5 cM.

Deel XVI, blz. 78, achter 1 oog/67, bij te voegen:

2054/4. Vaasje, van rood aardewerk, van onderen het dikst en met een breeden band bladkrullen en reliëf versierd. Naar boven dunner wordend, eerst ojiefvormig en dan cylindervormig, met een smallen band bladkrullen en reliëf onder den bovenrand. De bodem plat, Pampanoea.

H. 13,5, dm. 8,5 cM.

Deel XVI, blz. ji, achter 1009/20, bij te voegen:

2063/1*). Krisband»), van bruin leder, de binnenzijde met rood flanel gevoerd, de buitenzijde met gouddraad overtrokken, waarin in het midden de volgende Koranverzen met zwarte Arabische karakters: Soera IX, vers 51, X, 107, XI, 8 en 59, XXIX, 60, XXXV, 2 en XXXIX, 39. Langs de kanten opschriften met roode Arabische karakters. De randen en de scheidingslijnen van groene zijde. Aan het eene einde een lus, aan het andere lange, roode franje. Z.

L. 182, br. 4,8 cM.

Deel XVHI, Blz. 7, n. 2, staat: Serie 369, lees: 368.

Blz. 10, r. 11 v. b. en blz. 12, r. 10 en r. 20 v. b. staat: barangang, lees: banrangang. Blz. 36, staat: 1456/23, lees: 1456/123.

Blz. 37, noot i, literatuur, bij te voegen: Pandecten van het adattecbi, VII, p. 125—135 en 231—232.

Blz. 39, staat: 1808/341, lees: 1108/341.

Blz. 45, r. 15 en 19 v. b. staat: landjoe, lees: lantjoe.

Blz. 47, r. 6 v. o. Staat: pasapoe pataloe, lees: pasapoe paloeloe.

Blz. 50, staat: 1009/119, vorstelijk huis. Bij te voegen in de literatuur: Matthes, Over de Adds of gewoonten der Makassaren en Boegineezen (VeriL Med. Kon. Acad. v. Wetensch., afd. Letterk. 3« reeks II, p. 141—144).

1) Serie 2054 don. dr. H. E. Th. van Siixkvoldt, Maart 1924.

2) Serie 2063 don. A. J. Ensink, Nov. 1924.

3) Vgl. Loebèr, Het weven in Ned.-Indië (Buil. Kol. Mus. n°. 29), pl. XX, fig. 2. — Jasper, Weefkunst, 291.

Sluiten