Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MeulenhoH-Editie

f 1.25

D. J. f. u. Ven

KEN-ONS* LAN D EN HEBfHETfLIEF.ooc

jÉWeulenhoff9 Editie 100

100*IEDEELfDER ■1EULENHOFF-EDITIE

DeJVleulenhoff-Editie

Eene algemeene Bibliotheek

brengt een goed boek In een goed kleed voor weinig geld.

Hier volgen eenlge titels der Meulenhoff-Editie.

door MAXIM GORK1 f 1.10

Gedenkschriften door haar zelf geschreven. Deel I f l.to

Roman d. Th. FONTANE f 1.20 f 1.20

Roman door EDW. STILL'. GEBAUER I i.io

d.HENRIVAN BOOVEN fl.10

Gedenkschriften door haar zelf geschreven. Deel II f i.io

Door Björnstjerne Björnson.

fl.10

door A. KIELLAND en H P QEERKE f 1.20

Roman door CLARA VIEBIQ fl.10

Zijn leven en werken, door J. HARTOG ( 1.20

Roman door COSINUS è f 1.20

van beroemdeFra nschetooneelspelers. door J. H. VAN DER HOEVEN fi._

door M. MAETERLINCK f I.

door VON WILDENBRUCH, 10.75

roman door G. VAN HULZEN, fl.10

door CL. TSCHUDI. fl.10

van BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON fi.io

door CL. TSCHUDI. f 1.10

Sluiten