Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Nederland langs de mooisté paden de blauwe wandeldriehoekjes aangebracht van den tweeden Bondswandelweg Arnhem—Dieren—Ruurlo — Deventer— Zutfen en op een onvergetefijken laat-Octoberschen Zondag kwam ik met mijn heterogeen samengesteld gezelschap als N. R. V.-groep genieten van het sprookjesmooie herfstbosch, ginds in de eenzaamheid van Jacobakamp en Wildbaan, Essop en Lange Juffer.

Op de Carplinahoeve en den Oeitenberg (beide eenvoudige büitenontspanningen door de Ver. tot Behoud v. Natuurmonumenten geëxploiteerd ten bate van het vreemdelingenverkeer) hingen naast de suggestieve Bondsplaat met de waarschuwing, dat men toch voor het aangenaam verpoozen, den eigenaar van 't bosch niet 'als onaangenaam souvenir de schillen en de doozen dient te laten, de beide volksopvoedende platen van het Staatsboschbeheer met de afbeeldingen der schadelijke-zwammen en insecten, terwijl de kleurige plaat van de Nederlandsche Heidemaatschappij met den oproep: „Helpt allen mede boschbrand te voorkomen 1 natuurlijk ook aanwezig was.

Wellicht, dat nu ik dit schrijf, ook hier,en daar bij de boschingangen de bordjes met waarschuwende rijmpjes zijn aangebracht, waarmede de Nederl. HeideMij. net wandelend publiek er aan helpt herinneren, dat het achteloos wegwerpen van brandende lucifers en sigaretteneindjes,, het uitkloppen van een pijpje of het stoken van vuurtjes aanleiding kan zijn tot groote boschbranden en vernietiging van geheele boschcomplexen. Als „Algemeen Belang van Dieren en Omstreken" een goedgevulde kas had, zouden gewis papierkorven op de meest gezochte punten niet ontbreken en reeds eerder zou de broodnoodige gekleurde wandelkaart zijn verschenen, die thans op lofwaardige wijze door de Ver. tot Behoud v. Natuurmonumenten is uitgegeven.

Het laat zich begrijpen, dat op de hier geschetste niet gechargeerde manier, welke in gewijzigden vorm overal het individualisme en het exclusivisme in het

Sluiten